0

leesvoor2-8504647

Psychologen bij rechtbanken werken vaak ondermaats.

bron: Redactioneel/Volkskrant/Univsersiteit Leiden..
door:
Malou van Hintum/Marlies van der Vloot

De rapportages die psychologen en psychiaters maken voor de rechtbank rammelen aan alle kanten. Ze lezen relevante stukken niet, doen onderzoek maar half en spreken zichzelf vaak tegen. Toch maken rechters meestal kritiekloos gebruik van deze rapportages, en tekenen advocaten van verdachten nooit bezwaar aan. Dit meldt de Volkskrant.
Dit blijkt het onderzoek Gedragsdeskundigen in strafzaken waarop strafrechtjurist Corrie van Esch (Universiteit Leiden) woensdag promoveerde. Gedragsdeskundigen – psychiaters en psychologen – verrichten jaarlijks ongeveer 8.500 onderzoeken in strafzaken. Hun rapportages worden gebruikt om te bepalen of verdachten toerekeningsvatbaar waren toen ze het delict pleegden, om de kans op recidive in te schatten en om een voorstel voor behandeling te doen. Van Esch onderzocht 194 rapportages in 123 strafzaken en deed opmerkelijke bevindingen.Zo leest eenderde van de gedragsdeskundigen het proces-verbaal van de politie niet, gebruiken ze de ten-lastelegging die het uitgangspunt vormt voor het onderzoek vaak niet, en negeren ze eerder uitgebrachte rapporten. Onderwerpen waarover de gedragsdeskundige met de verdachte moet spreken, komen lang niet altijd aan bod. Het gaat dan onder meer om de ten laste gelegde feiten en de justitiële en psychiatrische voorgeschiedenis.

Verschillen op veel aspecten.

Van Esch onderzocht het gebruik van de expertise van gedragrechtskundigen in 123 soms zware (straf)zaken in zes arrondissementen: Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch en Dordrecht. Ze zag – soms grote – verschillen. Deze hebben betrekking op de gang van zaken bij de inschakeling van gedragsdeskundigen, methoden van onderzoek, wijze van verslaglegging en gebruik van de rapportages tussen de arrondissementen. Het betreft zowel het voldoen aan verplichtingen als het gebruikmaken van bevoegdheden.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

(of deel dit artikel via Social Media)

Handicap Nationaal © vrijdag 23 maart 2012.