0
bron: Redactioneel/LHV/Trimbos Instituut.
door: Marlies van der Vloot.

Het Trimbos-instituut voert een project uit naar de behandeling van (sub)chronische pijnklachten bij depressieve mensen, in samenwerking met Arkin/PuntP, GGz Breburg en GGz inGeest/VuMC. Wij zijn voor dit onderzoek nog op zoek naar patiënten die mee kunnen doen. Als huisarts kan u patiënten met depressie en pijn naar deze instellingen verwijzen. Pijnklachten komt erg veel voor bij depressieve patiënten. Andersom geldt dit ook, depressie komt veel voor bij (sub)chronische pijnklachten. Het is niet duidelijk bij welke behandeling deze patiënten het meeste baat hebben. Goede kandidaten als behandeling zijn geïntegreerde zorgmodellen zoals collaborative care in combinatie met antidepressiva. Daarom vergelijken we gerandomiseerd drie behandelingen om te bepalen welke het meest (kosten)effectief is. Het gaat om een gecombineerde behandeling van zowel de depressieve klachten als de pijnklachten, die ongeveer drie maanden duurt.

Wat is collaborative care? Collaborative care is toegespitst op de individuele patiënt en omvat een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. In dit onderzoek zijn dat de patiënt, de SPV’er, de psychiater, de psychosomatische fysiotherapeut en de huisarts. De SPV’er assisteert als care-manager in het managen van de klachten van de patiënt door het geven van gestructureerde en systematische interventies. De psychiater zal de patiënt begeleiden bij de medicatie die in deze studie gebruikt wordt (duloxetine, een geregistreerd antidepressivum dat ook bruikbaar is tegen bepaalde pijnklachten). De psychosomatische fysiotherapeut legt meer de aandacht op de lichamelijke klachten, rekening houdend met het feit dat lichaam en geest met elkaar samen hangen.

Het onderzoek.In dit onderzoek worden drie behandelingen met elkaar vergeleken op (kosten)effectiviteit. Een behandeling bestaat uit Collaborative Care plus het antidepressivum en pijnmedicatie, een andere behandeling bestaat uit collaborative care plus een placebo en pijnmedicatie en de derde behandeling bestaat uit alleen het antidepressivum, waarin de patiënt wel wordt begeleid door een psychiater. De duur van de behandeling is drie maanden. Na deze drie maanden wordt er nagegaan of de patiënt terugverwezen kan worden naar de huisarts, of een vervolgtraject in de tweedelijn nodig heeft.

Consultation Letter voor huisarts.Als na drie maanden blijkt dat de klachten van de patiënt voldoende zijn afgenomen, dan wordt deze terugverwezen naar de huisarts. De huisarts ontvangt hierbij een consultation letter. Deze brief bevat informatie met de klachten van de patiënt, welke behandeling de patiënt heeft ontvangen en een advies aan de huisarts hoe de patiënt verder te behandelen, ook wat betreft de medicatie. Het doel van een consultation letter is een gezamenlijke basis voor vervolgbehandeling in de eerste lijn te creëren waar huisarts en patiënt mee verder kunnen en waar inadequate medische consumptie zoveel mogelijk wordt voorkómen.

Welke patiënten komen in aanmerking? Patiënten die zowel depressief zijn als pijnklachten hebben kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het maakt daarbij niet uit of de pijn wordt veroorzaakt door een bekende lichamelijke oorzaak, bijvoorbeeld artrose, of niet. Deze patiënten kunnen door de huisarts worden doorverwezen naar een van de volgende deelnemende GGz instelling:

Amsterdam:Arkin (PuntP), afdeling Volwassenen, Strekkerweg 77, tel nr. (020) 590 53 00

GGz inGeest, Polikliniek Psychosomatiek, Osdorpplein 880, tel nr. (020) 788 45 71.

Tilburg:GGz Breburg, Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, Lage Witsiebaan 4,

tel nr (088) 016 15 55.