0

leesvoor2-6888597

Dovenpastoraat verliest een halve dovenpastor.

bron: Redactioneel/Doof.nl/Friesch Dagblad.
door: Carlijn de Groot.

Vorige maand riep het Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP) doven op om te protesteren tegen de bezuinigingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op de dovenpastors. Het mocht niet baten: er gaat bezuinigd worden op de dovenpastors.Afgelopen donderdagavond vond de synodebespreking over het dovenpastoraat plaats. Veertig doven waren hier bij aanwezig. De synodeleden konden het besluit echter niet terugdraaien omdat het om een informatieve bespreking ging. Tot nu toe zijn er bij het IDP drie predikanten verantwoordelijk voor het pastoraat aan doven van de aangesloten kerken in Nederland. Per 1 september zal het aantal arbeidsplaatsen voor de zogenaamde dovenpastors teruggebracht worden van drie naar tweeënhalf.

Gebarencursus.Het dovenpastoraat verliest dus een halve dovenpastor. Dat lijkt weinig, maar volgens het IDP zullen de dove gemeenteleden erg onder deze maatregel gaan lijden. Maar volgens predikant Fred Tjeerdsma, manager van het programma Kerk in ontwikkeling van het landelijke dienstencentrum, gaat het vooral om een verandering in werkwijze. Tjeerdsma denkt hierbij aan het vormen van huisgemeentes en het beiden van gebarencursussen aan predikanten en vrijwilligers in de gemeente.

Verschillende predikanten hebben er echter een hard hoofd in of de gebarencurssussen een oplossing zullen zijn. Sommigen hebben al een cursus gevolgd, maar vinden het contact met dove gemeenteleden nog steeds moeilijk. Daarom zijn ze enorm blij met de dovenpastor die predikanten van dove gemeenteleden regelmatig voorzien van (communicatie)tips.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

(of deel dit artikel via Social Media)

Handicap Nationaal © dinsdag 24 april 2012.