0

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben minder te besteden dan de algemene bevolking en maken daarbij nog extra kosten vanwege hun ziekte of beperking.

meer …

De ’participatiesamenleving’ die het kabinet voor ogen heeft, is een andere dan die van u. Mensen moeten meer zelf doen en minder verwachten van de overheid, is de boodschap van Rutte en co.

meer …

Ongeveer een op de drie instellingen die nu AWBZ-zorg leveren dreigt in de knel te komen door de grote hervorming van de AWBZ per januari 2015.

meer …

De premie voor de zorgverzekering zal in 2014 met bijna acht procent gaan dalen. Dit is de eerste echte daling van de zorgpremie sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel.

meer …

Huisartsen hebben ‘bijna unaniem’ ingestemd met het zorgakkoord. Dat meldde de LHV. De huisartsen moeten meer ziekenhuiszorg zelf gaan uitvoeren, maar daar wordt wel extra geld voor vrijgemaakt.

meer …

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam geeft fietsers voor één keer de ruimte. Op 22 oktober maken de stoelen in de Grote Zaal plaats voor 200 fietsen voor het benefietconcert Cycle2TheMusic.

meer …

Patiënten met longkanker lijken steeds langer te worden doorbehandeld met chemotherapie. Dat is slecht voor de kwaliteit van leven in de laatste fase.

meer …

Alleen als persoonlijke verzorging naar gemeenten wordt overgeheveld, is de bezuiniging van 40 procent op de huishoudelijke verzorging op te brengen.

meer …

In kleinere ziekenhuizen kan het aantal sterfgevallen omlaag als artsen elkaar beter controleren en het medisch personeel landelijke richtlijnen opvolgt en patiëntendossiers beter bijhoudt.

meer …

Hoogleraar en internist Sven Danner stelt in zijn onderzoek naar de dossiers van overleden patiënten in het Ruwaard vast dat een groot deel van de patiënten verkeerd is behandeld door de arts. [+VIDEO]

meer …

Wetenschappers hebben een therapie ontwikkeld waarbij angsten die zijn veroorzaakt door een slechte herinnering kunnen worden onderdrukt in de slaap.

meer …

Dat je als slechthorende niet meer naar de hoorwinkel hoeft te gaan om een hoortoestel aangemeten te krijgen, weet nog niet iedereen. Maar de klanten zijn laaiend enthousiast!

meer …

De participatiemaatschappij waar het vorige week in de Troonrede over ging, is voor de VVD “weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”.

meer …

De zorgpremie voor komend jaar kan gemiddeld met 300 euro omlaag. Dat stelt de Consumentenbod op basis van eigen berekeningen. De bond is een petitie gestart.

meer …

E-healthtoepassingen gericht op zelfmanagement worden nauwelijks gebruikt. Ook de groep die hier in de toekomst gebruik van wil maken, is nog redelijk beperkt.

meer …

Saxion presenteert morgen de ‘Toolbox Ontwerpen voor zorg thuis’. Met deze online gereedschapskist kan het bedrijfsleven hulpmiddelen ontwikkelen die de thuiszorg en mantelzorg ondersteunen.

meer …

Waarom regionale transitie arrangementen? De VNG heeft een informatief filmpje uitgebracht met een uitleg over wat de transitiearrangementen inhoudt en wat er in het traject Jeugzorg gaat veranderen.

meer …

Vorige week heeft Staatssecretaris Van Rijn het nieuwe Nationaal Programma Gehooronderzoek (NPG) in ontvangst genomen.

meer …

.Manuele therapie werkt goed bij chronische spierspanningshoofdpijn. Niet alleen de frequentie van hoofdpijn neemt af maar ook verbetert het dagelijks functioneren van deze patiënten.

meer …

KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar naar schatting 15 procent minder opgehaald tijdens de collecteweek. Dat heeft een woordvoerster van het kankerbestrijdingsfonds vandaag gemeld.

meer …

Bij KWF Kankerbestrijding is de collecte-opbrengst met 15 procent gedaald, bij andere collectefondsen gaat het om 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

meer …

De levensverwachting van diabetes type 1-patiënten is de afgelopen decennia flink omhoog gegaan. Dat blijkt uit Brits en Schots onderzoek, dat vandaag is gepresenteerd.

meer …

Overal in de zorg wordt bezuinigd, ook huisartsen krijgen er de komende jaren juist geld bij. Toch maken zij zich zorgen. Er komen veel nieuwe taken bij, maar weinig extra budget. [+VIDEO]

meer … infopunt02_nav-1507418

Is een huisarts geheimhouding verplicht?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

meer …

Onze dagelijkse afsluiting met een lach.Vandaag ingezonden door Johnny Leemans

uit Nijkerk.

meer …