Handicapnieuws.net

0

Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over het overhevelen van langdurige zorgtaken naar de gemeenten.

meer …

Vier ziekenhuizen houden nog steeds alle sterftecijfers geheim. En zij hebben vrijwel allemaal een verdacht hoog sterftecijfer, blijkt uit onderzoek van onze researchredactie.

meer …

Eén op de drie ziekenhuizen doet onderzoek naar verdachte sterfgevallen onder hun patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.

meer …

De Purmerendse Marlou van Rhijn heeft dinsdag bij het Sportgala uit handen van de gestopte rolstoeltennisster Esther Vergeer opnieuw de titel van gehandicapte sporter van het jaar ontvangen.

meer …

Sanne Dasselaar uit Raalte zit in een rolstoel omdat ze geboren is met een open rug. Daardoor is het voor haar onmogelijk om vanuit haar woonplaats met de trein te reizen.

meer …

Het is gemeenten niet gelukt om de persoonlijke verzorging alsnog in hun takenpakket te krijgen. Wel krijgen gemeenten wat extra geld voor de uitvoering van de Wmo. Er blijft sprake van forse bezuinigingen.

meer …

De gewogen gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen is met 4,7 procent in 2012 opnieuw gedaald. In 2011 was de ligduur nog 2,98 dagen, het afgelopen jaar is deze teruggebracht tot 2,84 dagen.

meer …

Als iemand langdurig zorg nodig heeft, moet het niet uitmaken of het gaat om hulp bij lichamelijke of geestelijke klachten. CDA wil daarom dat de langdurige, zware ggz niet wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars.

meer …

Een monitor moet de invoering van passend onderwijs een extra impuls gaan geven: Hoe ver is elke school en samenwerkingsverband inmiddels met de voorbereidingen gevorderd?

meer …

Jeugdzorg staat aan de vooravond van een grote reorganisatie. Op 1 januari 2015 gaat – met de nieuwe Jeugdwet – de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg van het Rijk en de provincies naar de gemeenten. [+VIDEO]

meer …

Het farmaciebedrijf GlaxoSmithKline zal artsen niet langer betalen voor het promoten van door GSK ontwikkelde geneesmiddelen. Ook krijgen de artsen geen vergoeding meer als ze een conferentie bezoeken.

meer …

GGZ Nederland wil niet dat het beschermd wonen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten. De organisatie spant daarom een rechtszaak aan.

meer …

Het NIVEL onderzocht samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc de medische verslaglegging bij huisartsen in de regio Nijmegen, met de zogenoemde ‘EPD-scan’.

meer …

Nu alle scholen weer zijn begonnen, zijn de voorbereidingen voor de Nationale Campagne Vuurwerkbril ook gestart. Dit jaar richt de campagne zich vooral op basisschoolleerlingen. [+VIDEO]

meer …

GGMD biedt vanaf februari 2014 een geheel vernieuwd tinnitusprogramma aan. Het programma is ontwikkeld door neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij Oorsuizen’.

meer …

Nederland loopt in meer dan een opzicht voorop met elektronisch stemmen. We waren één van de eerste landen waar de stemcomputer werd ingevoerd.

meer …

Het blijft voorlopig mogelijk om het papieren treinkaartje te gebruiken. Per 1 januari zouden alle reizen via de ov-chipkaart worden betaald, maar dat blijkt niet haalbaar.

meer …

Afgelopen Maandag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand behandeld. Het debat duurde de hele dag, maar heeft weinig opgeleverd.

meer …

De Nederlandse Brandwonden Stichting krijgt de beschikking over een 3D-printer waarmee neuzen en oren met behulp van kunnen worden gereconstrueerd.

meer …

Methylfenidaat, de werkzame stof in ADHD-medicijnen als Ritalin, kan in zeldzame gevallen tot langdurige en pijnlijke erecties leiden.

meer …

De lucht in Nederland is de afgelopen jaren schoner geworden, maar de normen voor fijnstof en stikstofdioxide zijn op een aantal plaatsen niet gehaald. Dat blijkt uit een rapportage van het SNL.

meer …

De PvdA wil dat voedseletiketten voor iedereen begrijpelijk zijn en dat alle ingrediënten vermeld worden. De partij vindt dat kleine lettertjes en E-nummers op etiketten te vaak verhullen wat er echt in het product zit.

meer …

‘Braille!’ vertelt het persoonlijke verhaal van Tonny van Breukelen, die geconfronteerd werd met een oogziekte. Door de autobiografie nu te bestellen voor €8,50 steunt u de Ooglijn.

meer … infopunt02_nav-5318546

Welke instellingen leveren zorg volgens de AWBZ?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

meer …

Onze dagelijkse afsluiting met een lach.Vandaag ingezonden door Mieke van Aalten

uit Blaricum.

meer …