Handicapnieuws.net

0

Ex-neuroloog Ernst Jansen Steur mag nooit meer als arts werken na het stellen van verkeerde diagnoses. De tuchtrechter heeft hem verboden zich ooit nog in te schrijven in het BIG-register.

meer …

Minister Schippers verwacht dat 2014 een heel moeilijk jaar wordt. “Akkoorden sluiten is één en ze door het parlement krijgen is twee, maar dan moeten ze nog worden uitgevoerd,” zegt Schippers.

meer …

Verzekeraars zijn slordig met het controleren van declaraties van huisartsen en tandartsen. [+VIDEO]

meer …

Drieëntwintig slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen hebben inmiddels via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering gekregen variërend van 2500 tot 22.500 euro.

meer …

Zorginstelling Berkumstede in Zwolle is onder verscherpt toezicht gesteld. Er is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ‘reden voor grote zorg’.

meer …

Het aantal mensen dat overstapt naar een andere zorgverzekeraar daalt dit jaar ten opzichte van 2012. Dat voorspellen het onderzoeksinstituut Nivel en de verzekeraars Univé en VGZ.

meer …

De 20-jarige Rion Holcombe werd gefilmd door zijn ouders toen hij de brief opende van de Clemson University in South Carolina. [+VIDEO]

meer …

In vijf jaar tijd 100.000 ouderenwoningen bouwen of aanpassen voor de ‘nieuwe oudere’ is het doel van de DOETANK van MKB. De DOETANK is een initiatief van ActiZ.

meer …

Wie op eerste of tweede kerstdag behoefte heeft aan een goed gesprek, kan chatten met een vrijwilliger van Humanitas. Ga hiervoor naar www.hetluisterendoog.nl.

meer …

Bijna 80% van de apotheekbezoekers woont in de directe nabijheid van de bezochte apotheek. Daarmee is de farmaceutische zorg van reguliere Nederlandse openbare apotheken stevig in woonwijken verankerd.

meer …

De VNG en Van Rijn (VWS) hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning van de overheid naar gemeenten overgeheveld kan worden.

meer …

Het resultaat van de onderhandelingen over de persoonlijke verzorging met staatssecretaris Van Rijn is ‘uitermate teleurstellend’ en lijkt ‘in niets’ op de resolutie waarmee gemeenten het VNG-bestuur op pad hebben gestuurd.

meer …

Het gerechtshof in Den Haag gaat onderzoeken of drie agenten moeten worden vervolgd voor het niet direct reanimeren van de 17-jarige Rishi Chandrikasing.

meer …

Vooral in de laatste week van het jaar stappen veel mensen over op een andere zorgverzekering in de hoop goedkoper uit te zijn. Een handige bespaartruc? [+VIDEO]

meer …

Financiële banden tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en bijvoorbeeld artsen worden vanaf 2015 voor het eerst openbaar.

meer …

Duizenden Oost-Europeanen gaan in ons land naar de dokter of het ziekenhuis, maar betalen de rekening niet. Ze wonen en werken hier, maar hebben geen zorgverzekering.

meer …

Geheugenproblemen zoals dementie hebben een grote impact op de kwaliteit van leven.

meer …

Gisteren stond het Nationaal Actieplan Mensenrechten op de agenda van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

meer …

De gevolgen van de ernstige en snel in omvang toenemende ziekte diabetes-2 zijn door aanpassing van de levensstijl vrijwel geheel tot 0 terug te brengen.

meer …

Het is dé wetenschappelijke doorbraak van 2013 volgens het toonaangevende tijdschrift Science: zelf kanker bestrijden. Met immuuntherapie wordt het lichaam zo opgepept dat het zelf een tumor kan bestrijden.

meer …

Deep brain stimulation wordt voortaan vergoed uit het basispakket bij mensen met ernstige dwangstoornissen. Wel moeten patiënten een zorgvuldige indicatiestelling krijgen en behandeld worden in gespecialiseerde centra.

meer …

Bij de rechtbank in het Duitse Bielefeld is vrijdag de behandeling van de klacht begonnen van de 62-jarige zieke Irakees Hassan Rashow-Hussein tegen de hartkliniek HDZ.

meer …

Hereditaire spastische paraparese (HSP) wordt in de literatuur onterecht neergezet als een vervelende handicap waarmee patiënten moeten leren leven.

meer … infopunt02_nav-6788226

Heeft een klein vermogen gevolgen voor de WIA?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

meer …

Onze dagelijkse afsluiting met een lach.Vandaag ingezonden door Will van der Lek

uit Oss.

meer …