0

Het plan is de vergoeding van ziekenvervoer voor blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel niet meer te vergoeden vanuit de zorgverzekering.

Lees meer …

Zes middelgrote Nederlandse ziekenhuizen lopen vele miljoenen euro’s aan compensaties mis voor bouwkosten uit het verleden

Lees meer …

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Zeeland staat niet langer onder verscherpt toezicht. De vestigingen in Goes, Zierikzee en Vlissingen werden een jaar lang extra in de gaten gehouden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg vanwege de patiëntveiligheid.

Lees meer …

Een derde van de demente ouderen in verpleeghuizen wordt rustig gehouden met psychofarmaca. Ze zitten vaak de hele dag levenloos in hun stoel, kunnen niet meer praten of eten. [+VIDEO]

Lees meer …

Verenso en V&VN roepen op tot slim investeren in de ouderenzorg. Door de bezuinigingen lijkt het evenwicht tussen behandeling, verzorging en kwaliteit van leven verstoord te raken.

Lees meer …

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft volgens de Algemene Rekenkamer de informatievoorziening rondom de resultaten van de decentralisaties onvoldoende geregeld. Intussen wordt monitor op monitor gestapeld.

Lees meer …

De nieuwe VW Passat is ‘s werelds eerste auto die zelf stopt als de bestuurder onwel wordt. Het opzienbarende systeem neemt de controle over de auto volledig overneemt, zodra de bestuurder daar zelf niet meer toe in staat is.

Lees meer …

De miljardenovername van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca door Pfizer is voorlopig van de baan. Het Amerikaanse Pfizer moest voor 18 uur laten weten of het formeel een bod uitbracht. Gisteren maakte Pfizer bekend dat niet te doen.

Lees meer …

Gespecialiseerde psychologen, psychiaters en instellingen kunnen sinds de bezuinigingen fors minder mensen opvangen. De zorgcontracten die verzekeraars hebben gesloten met GGZ-behandelaars blijken vaak te krap. [+VIDEO]

Lees meer …

Nederland wordt dit jaar geteisterd door een ongekende golf van hooikoorts. Allergologen komen handen tekort.

Lees meer …

Sinds begin 2013 is Second Opinion Hoortoestellen actief met het verbeteren van hoortoestelaanpassingen van ontevreden gebruikers. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een onafhankelijke proefperiode met hoortoestellen.

Lees meer …

De beleidsaannames van het kabinet waarop de hervormingen in de (langdurige) zorg zijn gebaseerd, stroken niet met de realiteit, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zo zijn ouderen niet allemaal in staat eigen regie over het leven te nemen.

Lees meer …

Huisartsen en apothekers hebben na optreden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maatregelen getroffen om de internetverbinding waarover herhaalrecepten worden verzonden te beveiligen.

Lees meer …

Ambassadeur van het Epilepsiefonds Astrid Joosten gaat op donderdag 29 mei op bezoek bij de vierjarige Marte om samen cupcakes te bakken. Marte speelt de hoofdrol in de campagne van het Epilepsiefonds.

Lees meer …

Kinderartsen merken niet dat jongeren en hun ouders anders omgaan met alcohol. Vorig jaar bleef het aantal jongeren dat door alcohol buiten bewustzijn in het ziekenhuis belandde nagenoeg gelijk. Ook in het eerste kwartaal van 2014 zien kinderartsen geen verandering.

Lees meer …

In het 1ste kwartaal van dit jaar zijn een stuk minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de 1ste 3 maanden van 2014 stierven 35.000 mensen in Nederland. In het 1ste kwartaal van 2013 waren dat er 4600 meer.

Lees meer …

De VGN vindt dat in het concept ZN inkoopkader dat in consultatie is voorgelegd, onvoldoende stappen naar een uniforme, regelarme en meerjarige inkoop worden gemaakt.

Lees meer …

Onderzoekers en patienten van de onderzoeksgroep Psychoreumatologie van de Universiteit Utrecht organiseren op zaterdag 21 juni het symposium ‘Omgaan met reuma’.

Lees meer …

De Nederlandse Lisa van der Mark is cum laude afgestudeerd aan een Amerikaanse universiteit. En dat is heel bijzonder, want Lisa kan doordat ze doof en slechtziend is niet normaal communiceren.

Lees meer …

Mensen met een ‘vlekje’ hebben het moeilijk op een arbeidsmarkt waar weinig vacatures zijn en veel kandidaten. Dat blijkt uit een onderzoek van Start Foundation.

Lees meer …

Van de tientallen anti-pestmethodes waar scholen mee werken, voldoen er maar dertien echt. Dat zegt een commissie die 61 methodes heeft onderzocht.

Lees meer …

Het UMCG heeft een grote Europese subsidie gekregen om onderzoek te doen naar een zeldzame kinderziekte.

Lees meer …

De redactie van Handicapnationaal is van vrijdag 30 mei tot maandag 16 juni op (voorjaars)vakantie. Deze periode wordt de website, social media, RSS-feed en de Mailactueel niet bijgewerkt.

Lees meer … infopunt02_nav-5085731

Hoe laat ik me registreren als orgaandonor?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Lees meer …

Onze dagelijkse afsluiting van de dag. Vandaag ingezonden door Louise Davids

uit Amsterdam.

Lees meer …