0

De ANBO heeft een Hulpfonds Woningaanpassingen in het leven geroepen. De seniorenorganisatie wil ouderen tegemoetkomen, die graag thuis willen blijven wonen maar niet genoeg spaargeld hebben om de daarvoor noodzakelijk hulpmiddelen te bekostigen, bijvoorbeeld een aangepaste wc.

Lees meer …

De beslissing van de gemeente Alphen aan den Rijn om een negentigjarige man geen traplift te geven, zorgt voor veel verontwaardigde reacties. De man ontving de afwijzing ‘omdat hij eerder had kunnen voorzien dat traplopen moeilijk zou worden’.

Lees meer …

Het kabinet wil minimumeisen stellen aan de arbodienstverlening door bedrijfsartsen. Minister Asscher van Sociale Zaken neemt maatregelen om de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te versterken.

Lees meer …

Tientallen Amsterdamse jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen tussen wal en schip als ze intensieve 24 uurszorg en begeleiding nodig hebben.

Lees meer …

De Kinderombudsman krijgt steeds meer vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. De organisatie werd vorig jaar 2867 keer benaderd.

Lees meer …

Mensen die na een proefplaatsing een baan kunnen krijgen en bij wie objectief is vastgesteld dat zij op die werkplek een loonwaarde onder het minimumloon hebben, moeten automatisch toegelaten worden tot het doelgroepregister.

Lees meer …

De bezuinigingen in de zorg gaan ten koste van de technische kwaliteit van schoonmaak en dat heeft consequenties voor veilige patiëntenzorg. Dat stelt Sander Hummeling van Intrakoop, inkoopcoöperatie voor zorginstellingen.

Lees meer …

Gehandicapten lijken garantiebanen mis te lopen door verwarrende regelgeving en toetsingskosten. Het aantal aanmeldingen voor het daartoe geopende register loopt zwaar achter bij de doelstellingen en verwachtingen.

Lees meer …

Getrouwde mensen zijn over het algemeen gezonder, dat is al wetenschappelijk bewezen. Maar overdaad schaadt: polygamie – waarbij een man meerdere vrouwen heeft – zou juist leiden tot een sléchtere gezondheid.

Lees meer …

Blinden, slechtzienden en rolstoelers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de regeling Zittend ziekenvervoer. Dat schreef minister Edith Schippers onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer …

Vier gemeenten en thuiszorgorganisaties in Zuid Holland starten een tijdelijke proef, waarmee inwoners voordelig huishoudelijke hulp kunnen inhuren.

Lees meer …

De gemeente Amsterdam gaat 9 miljoen euro investeren om mensen met een lichamelijke of psychische beperking beter te bemiddelen naar dagbesteding of werk.

Lees meer …

Patiëntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland lanceren op de Dag van de Arbeid de Denkhulp Werk en Chronisch ziek. Het aantal chronisch zieken in Nederland wordt geschat op meer dan 5 miljoen.

Lees meer …

DoubleTree by Hilton Amsterdam CS heeft vorige week als eerste hotel in Amsterdam het internationale label van Uitgerust, Accessible+, ontvangen.

Lees meer …

Websites van de overheid zijn voor iedereen, dus ook voor blinden, slechtzienden of motorisch gehandicapten. Toch is het voor mensen met een handicap vaak een hele klus om zaken online geregeld te krijgen.

Lees meer …

Zorgverzekeraars verlengen de overgangsperiode van het huidige pgb-tarief voor informele zorg tot uiterlijk 1 januari 2016 of tot het moment dat de wettelijke verankering eerder geregeld is.

Lees meer …

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij aanvang al tot meer bureaucratie. Dat schrijft branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede Kamer in een brief met acht aan de Wlz gerelateerde knel- en ontwikkelpunten.

Lees meer …

Gescheiden mensen krijgen vaker een hartaanval dan mensen die getrouwd blijven. Waarschijnlijk heeft de chronische stress die gepaard kan gaan met een scheiding nog lange tijd een negatief effect op het lichaam.

Lees meer …

Jaarlijks krijgen 40.000 mensen in Nederland een beroerte. Na een beroerte is het vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen.

Lees meer …

Software die voorspelt dat iemand binnenkort een aandoening kan krijgen die een medische ingreep noodzakelijk maakt. Dat is de kern van CareSage, een nieuwe vinding van Philips die in de Verenigde Staten beschikbaar komt.

Lees meer …

Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert vanaf komende zomer zes nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Samen goed voor ruim 1,5 miljoen euro.

Lees meer …

De ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren kunnen leiden tot prijsstijgingen in de zorg en slechtere bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio.

Lees meer …

De oudste inwoner van ons land, Nelly de Vries-Lammerts, hoopt morgen 110 jaar te worden. De vrouw uit Amersfoort krijgt dinsdag burgemeester Lucas Bolsius op bezoek om haar te feliciteren.

Lees meer … infopunt02_nav-2031676

Kun je dromen als je blind bent?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Lees meer … hnfoto_2013_01_02_17h29m40s_025__160_nav-5955296

Onze dagelijkse afsluiting met een lach.Vandaag ingezonden door Herman van der Meulen

uit Roosendaal.

Lees meer …