0

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is in april gestart met twee proefprojecten voor het toezicht op netwerken in de langdurige zorg thuis.

Lees meer …

Kraamzorg blijft in het basispakket. Minister Schippers volgt een advies daarover van het Zorginstituut Nederland.

Lees meer …

Er moet één inspectieorgaan komen dat toezicht houdt op alle zorg die gemeenten leveren. Dat schrijft de Transitiecommissie Sociaal Domein in zijn tweede rapportage over de zorghervormingen.

Lees meer …

Rond de afgelopen jaarwisseling koos 5,1% van de geneesmiddelgebruikers een andere zorgverzekeraar.

Lees meer …

De eerste Nederlandse zorg-app voor de Apple Watch laat de gebruiker zien waar het dichtstbijzijnde AED-apparaat (defibrillator) te vinden is.

Lees meer …

Amerikaanse en Nederlandse kankerspecialisten hebben na ruim veertig jaar onderzoek een hoopvolle stap gezet in het bestrijden van een zeldzame, maar uiterst agressieve vorm van kinderkanker.

Lees meer …

Een bestaand medicijn tegen epilepsie heeft mogelijk effect op de ongeneeslijke ziekte neurofibromatose type 1 (NF1).

Lees meer …

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Wij roepen de regering daarom op om de afbraak van de zorg nu te stoppen. TEKEN DE VOLKSPETITIE!!!

Lees meer …

Er moet nog het nodige bijgeschaafd aan de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zo blijkt uit een debat dat vorige week plaatsvond in de Tweede Kamer.

Lees meer …

Specialisten gebruiken bij behandelingen een mondkapje. Dat is hygiënisch, maar hierdoor is het mondbeeld niet meer zichtbaar. Daar is nu een oplossing voor bedacht.

Lees meer …

Er zijn aanhoudende tekortkomingen bij thuiszorginstelling Privazorg en de inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de aansturing. Om die redenen heeft de IGZ Privazorg onder verscherpt toezicht gesteld.

Lees meer …

Het vakantiegeld gaat niet altijd op aan vakantie. Volgens het economisch bureau van ABN AMRO hebben 16 procent van de Nederlanders dit extraatje plus het geld dat ze jaarlijks terugkrijgen van de Belastingdienst, nodig om rond te komen.

Lees meer …

De taxiregels in Nederland moeten soepeler. De taxibranche gaat met zijn tijd mee. Maar wat betekent dat voor de klant die in de taxi stapt? Een overzicht van de plannen, die op korte termijn moeten ingaan.

Lees meer …

ANBO heeft een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) over de decentralisatie in de zorg.

Lees meer …

Europeanen worden alleen maar dikker de komende jaren. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport dat vandaag verschijnt. Nederlanders vormen een uitzondering op die regel.

Lees meer …

Het aantal gemeenten met een preventie- en handhavingsplan voor alcohol is het afgelopen jaar sterk gestegen. Ruim 80 procent van alle gemeenten heeft zo’n plan.

Lees meer …

In het meinummer van magazine Onderwijs en Gezondheidszorg staat een vraaggesprek met Illya Soffer. ‘Een mens kun je niet opknippen in zorgfragmenten’ kopt het artikel.

Lees meer …

Zeventig procent van de gemeenten verwacht dit jaar een tekort op het Wmo-budget. Dat blijkt uit onderzoek van het Transitiebureau Wmo naar hoe gemeenten vorig jaar de zorg hebben ingekocht voor de Wmo 2015.

Lees meer …

75-plussers die bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft onder het mes gaan, volgen eerst een fittraining. De kans is dan groter dat ze goed uit de operatie komen. ‘We zien nu al minder heropnames.’

Lees meer …

Het aantal mensen dat letterlijk ziek wordt van verkeerslawaai wordt steeds groter.

Lees meer …

Onbehandelde hooikoorts kost Nederland jaarlijks ruim 3,5 miljard euro, dat komt neer op 653 euro per hooikoortspatiënt. Dat berekende hoogleraar KNO Wytske Fokkens van de Universiteit van Amsterdam op basis van een eerder onderzoek naar de maatschappelijke kosten van hooikoorts in Zweden.

Lees meer …

Het aantal mensen met huidkanker is in tien jaar verdrievoudigd van 15.000 tot 45.000. Tijdens de Nationale Huidkankerdag op 30 mei kunnen mensen verdachte huidvlekjes laten checken bij ruim tweehonderd dermatologen.

Lees meer …

Een winnares van ‘Price is Richt’ won dinsdag een sauna en een loopband. Dat laatste zorgde echter voor nogal wat verontwaardiging; de deelneemster zat namelijk in een rolstoel. [+VIDEO]

Lees meer … infopunt02_nav-5617325

Kan ik een compensatie krijgen voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag aan onze HN-informateur.

Lees meer … hnfoto_2013_01_02_17h29m40s_025__160_nav-5764754

Onze dagelijkse afsluiting met een lach.Vandaag ingezonden door Jan van Nuland

uit Zaltbommel.

Lees meer …