Page 1 - Handicap Nationaal RED.indd
P. 1

NIEUWSBRIEF              Nieuwsbrief is een kwartaaluitgave van Handicap Nationaal                  KWARTAALPERIODIEK VOOR, OVER EN DOOR
                     GEHANDICAPTEN, CHRONISCH ZIEKEN
                          EN HUN OMGEVING.                          WEBSITE HANDICAPNIEUWS IN
                          NIEUW JASJE EN NU NÓG
                          TOEGANKELIJKER DANKZIJ
                          READSPEAKER WEBREADER                           HN-INFOPUNT:
                THEMA: LAAT GEEN GELD LIGGEN, BELASTING-
                       AANGIFTE DOEN LOONT!                                Handicap Nationaal 1
                   Jaargang 9 • Nummer 1 • Maart 2019
   1   2   3   4   5   6