1HandicapNieuws

0

De impact van de coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg laat zich met geen pen beschrijven. Tijd voor minder bescheidenheid jegens ‘Den Haag’, meent Ary Noomen, voorzitter van de Landelijke Familieraad bij Philadelphia Zorg.

De impact van de coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg laat zich met geen pen beschrijven. Tijd voor minder bescheidenheid jegens ‘Den Haag’, meent Ary Noomen, voorzitter van de Landelijke Familieraad bij Philadelphia Zorg.

Bewonderenswaardig hoe medewerkers, besturen en directies van zorginstellingen zich in deze coronatijd tot het uiterste inspannen voor cliënten en verwanten. Zo is er bijvoorbeeld bij Philadelphia het YouTube-kanaal ‘Hallo Thuis’ voor de cliënten, met informatie en ontspanning, en voor ouders het platform ‘Sophi.online’ voor informatie en overleg.

Maar hoelang mag je van cliënten en verwanten verwachten dat de huidige richtlijnen geaccepteerd worden? Er is voortdurend overleg van belangenorganisaties met het ministerie. Het probleem is dat de boodschap weliswaar keurig wordt aangehoord, maar er niet wordt geluisterd. Datzelfde geldt voor de politiek. Er is fragmentarisch aandacht voor de problematiek van mensen met een beperking, maar echte aandacht, ho maar. Alle zorginstellingen worden op een hoop geveegd, alsof een verpleeghuis gelijk is aan een locatie voor mensen met een beperking. In Trouw (9 mei) stond een juiste analyse: onder anderen de gehandicapten leggen het af in de ‘aandachtsconcurrentie’. Zijn de (belangen)organisaties binnen de gehandicaptenzorg wellicht te netjes en te bescheiden?

Daarnaast is er helemaal geen aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van ouders en andere verwanten die niet op bezoek mogen bij hun kind, hun broer, hun zus. Het betekent nogal wat: als ouder niet bij je kind te kunnen zijn. Het is niet uit te leggen wat voor invloed dat heeft, vooral op mensen die weten dat hun kind niet begrijpt waarom ze niet komen (lees ook de Verdieping, 12 mei). Dit weegt des te zwaarder als het gaat om mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het zal je maar gebeuren dat je die meer dan twee maanden niet mag bezoeken.

Het is de hoogste tijd dat er maatwerk geleverd kan gaan worden. De algemene maatregelen met een zekere mate van schijnveiligheid kunnen het best worden afgebouwd. De brancheorganisatie VGN, de belangenorganisaties, de cliënten- en familieraden zijn, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, professioneel genoeg om afspraken over maatwerk te maken en op de juiste wijze door te voeren.

Dat niet iedereen tevreden gesteld zal kunnen worden is een gegeven, maar dit zal op basis van argumenten geaccepteerd worden. ‘Den Haag’ moet nu ruimte geven voor maatwerk. Kamerleden, laat zien dat deze grote groep, met wat voor beperking dan ook, ook door u vertegenwoordigd wordt.Hier geredigeerde tekst uit QPS in plakken