Goedemiddag

Laatste 5 updates:

Dinsdag, 30. Juni 2020

55% DURFT DE ‘ANDERHALVEMETER-SAMENLEVING’ NIET AAN

1.489 budgethouders en vertegenwoordigers hebben onze corona-enquête ingevuld. Meer dan de helft van de mensen die reageerden geeft aan, niet te durven deelnemen aan de ‘anderhalvemetermaatschappij’. Dat wil zeggen: mensen durven de deur niet uit. Wij vinden dit erg alarmerend. Er wordt te weinig rekening gehouden met mensen met een beperking. Actie volgt, let op onze nieuwsberichten. Je kunt alle uitkomsten van de enquête onderaan dit bericht downloaden.

De redenen waarom mensen er niet op uitgaan zijn divers, zo blijkt uit de enquête.

18%, omdat ik geen 1,5 meter afstand kan houden

18%, omdat ik geen aanwijzingen kan opvolgen vanwege mijn beperkingen

23%, omdat ik mezelf (door mijn beperkingen) extra in acht moet nemen om geen besmetting op te lopen

22% anders

In het coronadebat op donderdag 25 juni 2020 brengt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie onze enquête onder de aandacht van het Kabinet en de Tweede Kamer. Ze noemt de uitslag dat 55% van de mensen die de enquête instuurden niet naar buiten durft of dat heel ingewikkeld vindt. Zij zegt: ‘Of het gebruik van medische mondkapjes een oplossing is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is als dit kabinet extra aandacht heeft voor deze groep zeer kwetsbare mensen. Die zich niet herkent in de opmerking van de minister-president over het aanbreken van de zomer, een mooie periode om naar buiten te gaan. Zich hierdoor gekwetst voelt.’ Ze deed de oproep om ‘ook om te zien naar mensen met een beperking.’

Versoepeling, maar niet op pad

De 22% die ‘anders’ invult, geeft aanvullende redenen. De één zegt wel naar buiten te ‘durven’, maar voorwaarden te stellen: is de veiligheid wel voldoende gegarandeerd? Er zijn praktische problemen in de toegankelijkheid: bijvoorbeeld vanwege de aanpassingen in winkels, waardoor er nu begeleiding nodig is waar dat anders niet het geval was. Budgethouders vragen zich af of ze er wel tegen opgewassen zijn: of ze wel voldoende voor zichzelf kunnen opkomen en om afstandnemen kunnen vragen. Nog een reden: er heerst onduidelijkheid over de maatregelen, omdat ze elkaar soms tegenspreken. En hoe zit het met de handhaving? Iedereen zal de maatregelen moeten opvolgen, maar als je dat niet kunt of als er onduidelijkheid is, hoe wordt daar door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) op gereageerd?

79% niet geïnformeerd door verstrekker

Op de vraag of budgethouders op de hoogte zijn van de afspraken die zijn gemaakt over pgb in de coronatijd antwoordt meer dan de helft (62%): ja. Vervolgens zegt 79% dat zij niet actief op de hoogte zijn gesteld door hun gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. 10% is zelf op onderzoek uitgegaan en heeft zich laten informeren via websites van verstrekkers, Per Saldo of de zorgverlener.

Andere opmerkelijke uitkomsten

25% voelt zich niet geholpen

Het regelen van zorg en/of ondersteuning tijdens coronatijd levert voor 32% van de deelnemers een probleem op. Het grootste probleem dat wordt genoemd (25%) is dat mensen zich van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd voelen, mensen zich in die tijd niet geholpen voelen.

Zorgverleners vinden of aannemen moeilijk

16% meldt problemen met het vinden van zorgverleners, 23% zegt deze niet aan te durven nemen.

44% problemen met regelen zorg

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij ondanks de extra maatregelen hun zorg en ondersteuning niet of maar deels kunnen regelen. Voor de anderen lukt dat wel.

Gebruik pgb-maatregelen

In de enquête zijn de belangrijkste afspraken die in de coronacrisis voor budgethouders zijn gemaakt op een rijtje gezet. 67 % geeft aan een beroep te gaan doen op één of meer van de afspraken. Het antwoord dat het meest wordt gegeven is:

38%, ik ga extra zorg die als gevolg van de maatregelen is geleverd declareren

48%, ik ga alle niet-geleverde zorg als gevolg van de maatregelen declareren

Bejegening door instanties

Hoe gaan de verschillende instanties om met de vragen van budgethouders?

Krijg je antwoord op je vraag?

33% geeft aan dat gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars wel, 33% niet en 33% gedeeltelijk goed antwoord geeft op een vraag. 25% kreeg dezelfde dag nog antwoord, 55% had nog steeds geen antwoord gekregen.

Wordt er goed gereageerd op je zorgvraag?

37% geeft aan dat gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar de noodzaak van de aanvraag ter discussie stelt of dat er opnieuw een onderzoek gedaan moet worden (29%).(62%) is al begonnen met het geven van vervangende of extra zorg, nog voordat er toestemming was.

48% van de ondervraagden voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd.

Onze reactie

De uitslag van de enquête is schokkend en sluit aan bij onze ervaring. Bij het treffen van de coronamaatregelen werd onze groep van 120.000 budgethouders en hun zorgverleners in eerste instantie gewoonweg vergeten! We stonden niet eens achterin de rij, we waren gewoonweg niet in beeld. Als belangenorganisatie moesten we heel vaak uitleggen wat corona voor budgethouders betekent. Er is heel veel voor nodig geweest om dingen voor elkaar te krijgen. We blijven nog altijd opletten, er is steeds wel weer iets waar we achteraan moeten.

Naar buiten gaan in de ‘anderhalvemetersamenleving’ met ‘het nieuwe normaal’ is voor veel mensen met een beperking moeilijk. In de eerste plaats omdat je door je beperking of hulpmiddel niet de voorgeschreven afstand kunt houden. Of omdat je niet kunt zien of ànderen voldoende afstand houden. Bekende routes zijn onherkenbaar geworden. Op onverwachte plaatsen staan borden met belangrijke informatie die je moet kunnen lezen en opvolgen. Dat alles maakt het voor velen erg onveilig, waardoor je maar liever thuis blijft of alleen op pad gaat als je een begeleider hebt. Het komt erop neer dat de ‘anderhalvemetermaatschappij’ ons extra afhankelijk maakt. Het zet ons, mensen met een beperking, terug in de tijd. Dat mag niet gebeuren! Een toekomst met het ‘nieuwe normaal’ is voor ons niet acceptabel. Het is wat ons betreft het ‘tijdelijke abnormaal’ waarin iedereen moet inleveren maar niemand mag worden buitengesloten.

Onze actie

Volgende week informeren we je over onze vervolgactie. Want je snapt dat we het hier niet bij laten zitten. Houd nieuwsberichten en nieuwsbrief in de gaten. De uitslagen van de enquête kun je hieronder downloaden.

Downloads:

Uitkomsten vragenlijst budgethouder in coronatijd

► De problemen (en oplossingen) van een anderhalvemetersamenleving:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA:

UPDATE | DINSDAG 30 JUNI 2020:

 • D66 wil belastingkortingen in plaats van (zorg)toeslagen. D66 wil belastingkortingen in plaats van (zorg)toeslagen.
 • Wereldwijd nu meer dan half miljoen coronadoden. Wereldwijd nu meer dan half miljoen coronadoden.
 • Apps vertellen je voortaan hoe druk het ergens is. Apps vertellen je voortaan hoe druk het ergens is.
 • Oogarts: Goedkope zonnebril beschermt net zo goed als dure merkbril. Oogarts: Goedkope zonnebril beschermt net zo goed als dure merkbril.
 • Pas op voor brandharen eikenprocessierups bij zwemmen in natuurwater. Pas op voor brandharen eikenprocessierups bij zwemmen in natuurwater.
 • Invasieve schimmelinfecties bij influenza en COVID-19. Invasieve schimmelinfecties bij influenza en COVID-19.
 • Geef patiënten de mogelijkheid om voor digitale zorg te kiezen. Geef patiënten de mogelijkheid om voor digitale zorg te kiezen.
 • 55% durft de ‘anderhalvemeter-samenleving’ niet aan. 55% durft de ‘anderhalvemeter-samenleving’ niet aan.
 • Dashboard Banenafspraak UWV: vanaf nu interactief inzicht in de cijfers. Dashboard Banenafspraak UWV: vanaf nu interactief inzicht in de cijfers.
 • Tekort aan coronapatiënten voor studie naar antistoffen. Tekort aan coronapatiënten voor studie naar antistoffen.
 • Nieuwe training ouderschap met een visuele beperking. Nieuwe training ouderschap met een visuele beperking.
 • ANBO-vrijwilligers houden honderden ouderen uit sociaal isolement. ANBO-vrijwilligers houden honderden ouderen uit sociaal isolement.
 • Nederland doet goed zijn best voor schonere luchtkwaliteit. Nederland doet goed zijn best voor schonere luchtkwaliteit.
 • Hoger salaris gaat niet meer verpleegkundigen naar de zorgsector trekken. Hoger salaris gaat niet meer verpleegkundigen naar de zorgsector trekken.
 • Meer passagiers toegestaan in zorgtaxi dan personenauto: hoe kan dat? Meer passagiers toegestaan in zorgtaxi dan personenauto: hoe kan dat?
 • HN-INFOpunt: Worden brillen en lenzen vergoed? HN-INFOpunt: Worden brillen en lenzen vergoed?

UPDATE | DINSDAG 30 JUNI 2020:

Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel.

Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel.

Meer dan 80 procent van de medewerkers in de zorg heeft het gevoel tijdens de coronacrisis overbelast te zijn.

Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee.

Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee.

'Bij een tekort aan ic-plekken moeten, wanneer de overlevingskansen gelijk zijn, jongeren voorrang krijgen op ouderen': 69 procent van de pollrespondenten is het daar niet mee eens.

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau.

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau.

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting.

Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting.

Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen.

Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet.

Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet.

Morgen behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Wij vragen om deze wet te toetsen aan het VN-verdrag Handicap.

Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis.

Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis.

Door de coronacrisis hebben goede doelen de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro minder binnengekregen, meldt het FD.

Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp.

Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp.

Patiënten met zware psychische problemen hebben niks aan de manier waarop de wachtlijsten in de ggz worden bestreden.

Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen.

Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen.

De nieuwe donorwet in gaat op 1 juli in. Wie niet laat vastleggen bij het Donorregister of hij of zij organen wil doneren of niet, wordt straks automatisch orgaandonor.

Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd.

Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd.

In de zoektocht naar een medicijn tegen het coronavirus is het eerste middel goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten.

64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas.

64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas.

Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis behandeld vanwege het gebruik van lachgas.

Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen.

Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen.

Rotterdam komt met een nieuwe aanpak om in een vroeg stadium een licht verstandelijke beperking (LVB) op te sporen bij onder meer dak- en thuislozen en gedetineerden.

Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis.

Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis.

Met je klacht naar de huisarts, die dan doorverwijst naar het ziekenhuis terwijl dat eigenlijk achteraf niet nodig blijkt; daar wordt niemand blij van.

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs.

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd.

Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli.

Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli.

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril?

Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril?

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.

LAATSTE 5 UPDATES:

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.