15HandicapNieuws

0

In een personenauto mocht je de afgelopen maanden niet met mensen uit een ander huishouden samen reizen, in een zorgtaxi mochten ondertussen wel meerdere passagiers tegelijk vervoerd worden. Hoe kan het dat uitgerekend voor die kwetsbare groep andere, soepelere regels bestonden? Dat vroeg een bezoeker van Dokters van Morgen zich af.

Zorgtaxi’s vervoeren kwetsbare mensen van, bijvoorbeeld, hun huis naar het ziekenhuis. In het protocol veilig zorgvervoer staat dat een ‘personenauto zorgtaxi’ twee reizigers mag meenemen. Deze reizigers mogen geen klachten hebben en dragen een niet-medisch mondkapje. Vergelijkbare regels zijn opgesteld voor het reguliere taxivervoer, dat vanaf juni ook weer twee reizigers per taxi mag vervoeren.

Recente coronaversoepelingen

Let op: inmiddels heeft het kabinet besloten de regels te versoepelen. Het is vanaf 1 juli weer toegestaan met meerdere mensen – die niet uit hetzelfde huishouden komen – in een personenauto te zitten. Ook de vervoerdersbranche, waar zorgtaxi’s onder vallen, zal binnenkort met een hernieuwd protocol komen, maar wanneer precies, is niet duidelijk.

We hebben desondanks besloten dit artikel te publiceren om een beeld te geven van de communicatie en het beleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).

KNV en het RIVM

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) – de brancheorganisatie voor vervoerders, die het protocol mede heeft opgesteld – legt via een woordvoerder uit dat het in de zorgtaxibranche gebruikelijk is dat ritten gecombineerd worden. ‘In algemene zin is het combineren van ritten niet iets dat de vervoerder graag doet. Maar de contracten voor ondernemers met zorgverzekeraars zijn dusdanig scherp dat het nodig is.’ De KNV-woordvoerder verklaart dat één reiziger per taxi niet rendabel is voor een vervoerder. En de opschaling naar twee eigenlijk ook niet. Voor de veiligheidskwestie verwijst KNV naar ‘de kaders voor het zorgvervoer zoals het RIVM die op verzoek van het ministerie van VWS uitgaf’. Binnen die kaders stond overigens geen passagiersaantal benoemd, geeft KNV toe.

Het RIVM laat op haar beurt aan Dokters van Morgen weten dat het voorafgaand aan het opstellen van het protocol input heeft gegeven aan de brancheorganisatie, maar inderdaad geen aantallen heeft genoemd. ‘Dat betekent dat dit aantal bij KNV vandaan komt, mogelijk in afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport’, aldus de RIVM-woordvoerder.

Heeft het ministerie van VWS dan het antwoord?

KNV en het RIVM kunnen Dokters van Morgen dus niet uitleggen op basis waarvan er voor zorgtaxi’s ‘soepelere’ regels bestonden dan voor de rest van Nederland. Aangezien het RIVM verwijst naar het ministerie van VWS en het ministerie de opdrachtgever – en daarmee de eindverantwoordelijke – is voor het opstellen van alle coronaprotocollen van branches, ligt daar de laatste hoop. Helaas levert ook hier aankloppen niets op. Integendeel. ‘Het ministerie van VWS heeft geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het vaststellen van protocollen’, reageert een woordvoerder. Hij legt uit dat de beroepsgroep zelf de protocollen opstelt en zich baseert op alle informatie over risico’s, zoals de richtlijnen van het RIVM. ‘De beroepsgroep kan het protocol vervolgens voorleggen aan het RIVM, maar dit is niet verplicht’, sluit de woordvoerder af. Uit de eerdere reactie van het RIVM valt op te maken dat dit laatste in ieder geval niet het geval is geweest.