06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Dinsdag, 8. Oktober 2019

Zorginstituut neemt regie op onderdeel Kwaliteitsstatuut GGZ.

Bron: Redactioneel/Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland neemt bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’. Partijen bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap.

Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register.

Kwaliteitsstatuut: veldnorm voor GGZ aanbieders.

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het statuut is een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individueel kwaliteitsstatuut. Vanaf 1 januari 2017 zijn GGZ-aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut, toegespitst op de eigen situatie, te hebben.

Dynamisch model.

Het Kwaliteitsstatuut is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt. In het bestuurlijk akkoord GGZ van juni 2018 hebben partijen in de GGZ afgesproken om het statuut te herzien, met als doel:

Terugdringen administratieve lasten:

Terugdringen wachttijden door flexibiliteit/taakherschikking van beroepen.

Op verzoek van partijen heeft het Zorginstituut het onderwerp op 1 oktober 2018 op de Meerjarenagenda geplaatst.

Doorzettingsmacht Regiebehandelaarschap.

Belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsstatuut zijn de afspraken over het ‘regiebehandelaarschap’. Partijen hebben geen consensus bereikt over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op te pakken.

Betere informatie voor patiënten.

Eind maart 2019 hebben partijen een aangepaste versie vastgesteld. Zij worden verzocht deze versie voor het Register aan te bieden, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is. Bij de aangepaste versie worden ook nieuwe formats opgenomen waarmee informatie voor patiënten en cliënten beschikbaar komt, over bij welke zorgaanbieder zij met hun zorgvraag terecht kunnen.

Nieuwe opzet Kwaliteitsstatuut.

Er is veel aandacht voor kwaliteit in de GGZ en er zijn belangrijke stappen gezet de afgelopen periode. Dit is in lijn met het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 geestelijke gezondheid, dat in het teken staat van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk. Recent nam Zorginstituut Nederland 30 kwaliteitsstandaarden op in het Register. Partijen, die betrokken zijn bij het Kwaliteitsstatuut, buigen zich in het licht van deze ontwikkeling de komende periode over een nieuwe opzet van het Statuut.

► Kansrijke verbetersignalen in de GGZ:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.