06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 10. Oktober 2019

IGJ: Sturing op kwaliteit Thomashuizen moet beter.

Bron: Redactioneel/IGJ/Rijksoverheid.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De inspectie ontving daarnaast signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en in de huuroverkomst die mogelijk een risico vormen om goede zorg te bieden. Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiële middelen hebben om goede zorg te bieden.

Na 15 toezichtbezoeken en een enquête onder zorgaanbieders van de Thomashuizen concludeert de inspectie dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is. Sterke punten zijn de goede huisvesting, de huiselijkheid en de persoonsgerichtheid. De sturing op kwaliteit moet echter beter. De inspectie bekeek een aantal huurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Voor beide overeenkomsten geldt dat de franchisenemer zelf een afweging moet maken of hij er mee akkoord gaat. De financiële middelen die de zorgondernemers tot hun beschikking hebben geeft voldoende mogelijkheden om goede zorg te leveren.

Wat gaat goed?

In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. De inspectie ziet dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is dankzij goede huisvesting en persoonsgerichte zorg. De bekwaamheid van de zorgondernemers en van de zorgverleners laat een wisselend beeld zien.

Wat kan beter?

Er wordt binnen de bezochte Thomashuizen onvoldoende voldaan aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor cliënten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. Toch is het van belang dat de zorgondernemers dit soort activiteiten uitvoeren om daarmee de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren. Daarnaast zijn relevante richtlijnen en handreikingen, zoals over medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld meestal niet aanwezig. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Hoe nu verder?

De inspectie verwacht zoals van alle zorgaanbieders, dus ook van de zorgondernemers van de Thomashuizen dat zij zich actief opstellen met betrekking tot de kwaliteitsborging. Dit betekent dat de inspectie van zorgondernemers verwacht dat zij duidelijke kwaliteitsstandaarden voor hun Thomashuis opstellen, dat zij die kwaliteitsstandaarden implementeren en regelmatig toetsen en - zo nodig - actief maatregelen nemen als de kwaliteit of de veiligheid binnen het Thomashuis onder de maat is.

Vervolgacties inspectie.

De inspectie blijft toezicht houden op de Thomashuizen door middel van inspectiebezoeken en het beoordelen van meldingen. Zo nodig neemt de inspectie handhavingsmaatregelen.

Documenten:

Rapport Thomashuizen 2016-2018 

Zienswijze Thomashuis 't Harde

Thomashuis Velp december 2018

Kluts & Wenting Thomashuis Gouderak mei 2018

Thomashuis Middenmeer in Middenmeer juli 2018

De Drie Notenboomen Thomashuis Noordwolde mei 2018

De Drie Notenboomen Thomashuis Sexbierum maart 2018

Thomashuis Ospeldijk Ospel september 2017

Thomashuis De Waal, Tiel, september 2017

Thomashuis Leiderdorp FU, Leiderdorp, 1 maart 2017

Thomashuis Ermelo FU, Ermelo, maart 2017

Bosma & Regeling t.h.o.d.n. Thomashuis Roden FU, Roden, februari 2017

De Drie Notenboomen Thomashuis Delft Centrum december 2016

De Drie Notenboomen Thomashuis Delft Centrum december 2016 afsluitbrief 

Zienswijze De Drie Notenboomen 

Thomashuis Beneden-Leeuwen Beneden-Leeuwen september 2016

► Een kijkje achter de schermen van de Thomashuizen:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.