06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 14. Maart 2019

IGJ aan de slag met uitkomsten onderzoek toezicht in kleinschalige jeugdzorg.

Bron: Redactioneel/Rijksoverheid/IGJ.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet veel waardevolle inzichten en aandachtspunten in de uitkomsten van het onderzoek naar haar toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf. De inspectie gaat daarmee aan de slag.

Na de invoering van de Jeugdwet in 2015 steeg het aantal kleinschalige zorginstellingen explosief. IGJ wilde weten wat de ervaringen zijn van deze instellingen met haar toezicht. Daarom vroeg zij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Nivel, om deze ervaringen te toetsen op basis van een selectie van de betreffende zorginstellingen.

Toezicht.

De instellingen zijn over het algemeen tevreden over de inspectiebezoeken. Wel vinden ze dat de IGJ meer accent kan leggen op haar adviserende rol naar de instellingen om de kwaliteit en veiligheid van hun zorgaanbod te blijven verbeteren. Daarnaast willen instellingen in deze sector graag dat de IGJ meer dan nu het geval is oog heeft voor de complexe omgeving waarin zij opereren.

Beoordeling.

Niet alle ondervraagde instellingen vinden het toetsingskader geschikt, vooral omdat dit onvoldoende rekening houdt met de kleinschaligheid. Zij beoordelen daarom de nuttigheid van een beoordeling verschillend. Wanneer inspecteurs in gesprek gingen met de instellingen om zich een beeld te vormen over de praktijk dan werd de beoordeling als nuttig en leerzaam ervaren. Gebeurde dit niet dan werd het oordeel van IGJ als minder nuttig ervaren.

Bij de communicatie over de beoordeling van de inspectie zijn verbeteringen mogelijk. Zo helpt een transparante communicatie over de aanleiding en het resultaat van de inspectie, zeker wanneer er sprake is van een onaangekondigd bezoek op basis van signalen die de IGJ krijgt.

Vervolg.

De IGJ is op dit moment bezig met verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht op de jeugdzorg met het programma ‘vernieuwen toezicht’. We gebruiken de concrete uitkomsten van dit onderzoek om toetsingskader, toezichtmethode en instrumenten verder door te ontwikkelen. Daarmee kunnen we recht doen aan de complexiteit en verscheidenheid van de jeugdzorg.

Documenten:

Rapport Nivel- Ervaringen met toezicht van kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf

Dit rapport biedt een kwalitatief inzicht in de ervaringen van kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf met het toezicht ... Publicatie | 12-03-2019

► Zorg voor Jeugd moet je kleinschalig organiseren:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief maart 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.