06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Donderdag, 14. November 2019

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk in zorginkoop.

Bron: Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over de manier waarop het kwaliteitskader wordt gebruikt als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te brengen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgkantoren gebruiken het nieuwe kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg voor hun gesprekken met zorgaanbieders over de inkoop.

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is in 2017 op initiatief van de sector zelf vernieuwd. In het kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op het van elkaar (en de cliënten) willen leren en het opzetten van een continu verbeterproces. Het gesprek over de kwaliteit op basis van de kwaliteitsrapporten die instelling zelf opstellen is daarin een belangrijk element. Het kwaliteitskader biedt het zorgkantoor én de zorginstelling de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg zo bespreekbaar en beheersbaar te maken. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader en de bijbehorende rapporten als een weergave van het leerproces van de zorginstellingen.

Verbeterpunten.

Het gebruik van het kwaliteitskader leidt tot verbeterpunten die zorginstellingen de komende tijd zullen oppakken. Daarnaast zullen ook zorgkantoren de komende jaren moeten aantonen dat zij de verbeteringen die zorginstellingen doorvoeren kritisch volgen en waar nodig bijsturen.

Positief.

Zowel de zorgkantoren als de IGJ, de VGN en KansPlus zijn positief over de opzet van het nieuwe kader. In de eerdere versie van het kwaliteitskader stonden meer concrete, procesmatige normen. Daardoor kreeg het kwaliteitskader het karakter van een ‘vinklijstje’. Het nieuwe kader is er juist op gericht om een continu, bewust verbeterproces te starten. Ze geven daarnaast aan dat de aandacht bij de in- en verkoop van zorg nu veel meer ligt op de kwaliteit van zorg en minder op de kosten.

Trots.

Zorgkantoren vinden tenslotte dat zorginstellingen in de gehandicaptenzorg soms wat meer trots mogen zijn op wat zij hebben bereikt. Het kwaliteitsrapport mag dat ook uitstralen. Soms zijn zorginstellingen ten onrechte bescheiden over de goede dingen die ze doen. Zorgkantoren zien geen weerstand bij zorginstellingen tegen het gebruik van nieuwe instrumenten zoals zelfreflectie. Het opstellen van het kwaliteitsrapport wordt niet ervaren als een (extra) administratieve last.

► Proeftuin kwaliteitskader gehandicaptenzorg - Interview Vincent Ohlrichs:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.