6HandicapNieuws

0

Donderdag, 16. Juli 2020

VIPP GGZ NEGEN MAANDEN VERLENGD

Op 9 juli publiceerde het Ministerie van VWS in de Staatscourant een nieuwe versie van de VIPP GGZ subsidieregeling. Voornaamste aanpassing is dat de einddatum waarop de deelnemende ggz-instellingen hun subsidieresultaten bereikt moeten hebben, met negen maanden verlengd is tot 1 november 2021. Aanleiding vormen de Coronacrisis en de opleverdatum van de TVS – een digitale voorziening van de overheid om het BSN te toetsen.De VIPP Ggz is een subsidieregeling voor ggz-instellingen waarmee informatie-uitwisseling met patiënten, medicatieveiligheid en de toepassing van eHealth in de ggz versneld wordt. 87 ggz-instellingen nemen er aan deel.Meer details over de aanpassingen vind je hier.De aangepaste regeling in de Staatscourant vind je hier.

Wij vragen uw steun voor ons werk, doelstelling en vrijwilligers >>> | KLIK HIER EN DONEER |