06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Donderdag, 18. Juli 2019

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"De huisarts adviseerde mij om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen voor mijn zoon. Maar waar vraag ik deze aan?"

Onze HN-informateur antwoord:

Voor het antwoord op uw vraag zouden we de aard van de hulpvraag dienen te weten. Laten we eens alle mogelijkheden doornemen:

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz):

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Of een combinatie daarvan. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze veel gestelde vraag over het verschil tussen een pgb en zorg in natura.

Voorwaarden pgb:

De belangrijkste voorwaarden voor een pgb zijn:

U vult het aanvraagformulier in en beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).

U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.

U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.

U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo:

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.

De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.

Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet:

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.

De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.

Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw):

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.

U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De verzekeraar beoordeelt of u in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.

De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb's tegelijk:

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning.

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief juni 2019

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.