06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Maandag, 11. November 2019

GGZ NL:

Voorkom rechtszaken jeugdhulp.

Gemeenten moeten eerlijke tarieven betalen voor de jeugd-GGZ. Diverse keren zijn aanbieders al naar de rechter gestapt om deze af te dwingen. In Drenthe volgt op 22 november een kort geding. In meerdere regio’s overwegen zorgaanbieders, in lopende aanbestedingstrajecten voor 2020, een kort geding aan te spannen. De miljard euro die het kabinet extra ter beschikking heeft gesteld voor de jeugdzorg aan gemeenten, moeten gemeenten gebruiken om met reële tarieven over de brug te komen.

Dat stelt GGZ Nederland in een brief aan gemeentekoepel VNG. In de brief luidt GGZ Nederland namens de leden de noodklok. ‘Reële tarieven (voor de jeugd-ggz, red) moeten nu regelmatig worden afgedwongen via de rechter. Een gang naar de rechter is natuurlijk de allerlaatste stap en doet de onderlinge verhoudingen geen goed. Maar het is wel een maatregel waartoe wij ons genoodzaakt zien om onze zorg te blijven bieden aan kwetsbare kinderen en gezinnen’, aldus GGZ Nederland.

Eerlijker tarief.

Recent zijn jeugdzorgaanbieders in de jeugdzorgregio Haaglanden door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter gelastte dat de tien gemeenten opnieuw naar de tarieven moeten kijken en ervoor moeten zorgen dat deze kostendekkend en reëel worden. Maar er zijn nog meer rechtszaken op komst, aldus GGZ Nederland. ‘Hopelijk is dit te voorkomen en komen we tot afspraken voor een eerlijker tarief op lange termijn zodat we in de toekomst niet langer tegenover elkaar staan, maar samen gaan voor efficiënte en eerlijke jeugdhulp’, zo schrijft GGZ Nederland in zijn brief aan de VNG.

Afbraak.

Aanbieders werken vaak onder de kostprijs en hebben de afgelopen jaren waar mogelijk tekorten opgevangen vanuit de eigen reserves. ‘We houden dit simpelweg niet langer vol’, stelt GGZ Nederland, die waarschuwt voor versnelde afbraak van de zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Gemeenten moeten reële tarieven gaan betalen. Ook moeten gemeenten de middelen die zij van het rijk krijgen voor indexatie en loonkostenontwikkeling terecht laten komen bij de jeugdzorgaanbieders.

Kortingen.

‘Wij weten dat de gemeenten worstelen met budgetoverschrijdingen ten gevolge van eerdere kortingen en stijgende aantallen. Maar we weten ook dat er meer middelen beschikbaar zijn gesteld door de rijksoverheid en die dienen ten goede te komen aan de kwetsbare kinderen en gezinnen door duurzame financiering van aanbieders’, benadrukt GGZ Nederland. De koepel wil dat de VNG actie onderneemt om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om tot een eerlijk tarief voor de jeugd-ggz te komen.

Compenseren loonontwikkeling.

Een soortgelijke oproep deed recent ook Jeugdzorg Nederland. ‘Gemeenten worden voor de structurele loon- en prijsbijstelling voor jeugdhulp door het ministerie van VWS gecompenseerd’, benadrukt Jeugdzorg Nederland in die brief aan de VNG. De VNG moet er bij gemeenten op hameren ook de cao-ontwikkeling mee te nemen bij de vaststelling van de tarieven. Ook Jeugdzorg Nederland begrijpt de financiële problemen van gemeenten en ondersteunt het pleidooi voor een structurele oplossing voor de financiële tekorten. ‘Echter: de middelen voor het compenseren van de loonontwikkeling zijn wel degelijk door het rijk toegevoegd aan de algemene uitkering en zouden hier dan ook voor gebruikt moeten worden.’

► Wat is de geestelijke gezondheidszorg?

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.