06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Maandag, 2. December 2019

Bron: MLT/RTL-Nieuws/ANP Mediawatch.

Vergrijzing dwingt Nederland tot nieuwe arbeidsmarktideeën.

De volgende kabinetsperiode slaat de vergrijzing echt in. Van 2022 tot en met 2025 krimpt voor het eerst de bevolking van 15 tot 75 jaar oud. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten juist sterk, mede door de toename van het aantal bejaarden. En die zorgrekening eet vrijwel alle koopkrachtverbetering op van de relatief kleiner wordende groep werkende Nederlanders.

Dit zegt de eerste Middelangetermijnverkenning (MLT), die het Centraal Planbureau (CPB) vorige week publiceerde. De MLT is een zeer belangrijke financieel-economische verkenning voor het politieke en ambtelijke denken over de volgende kabinetsperiode. Want de MLT is het 'basispad' waarlangs de verkiezingsprogramma's van politieke partijen straks door het CPB wordt doorgerekend. Ook is het de onderlegger voor het ambtelijke advies van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte: welke mogelijkheden zijn er (niet) op de begroting de komende jaren?

Deze verkenning geeft kopzorgen. Maar gelukkig ook hoop.

De hoofdvraag is hoe het Nederlandse verdienvermogen vergroot kan worden, zodat de kosten van de vergrijzing beter betaalbaar worden. Een eerste knop hiervoor is de verhoging van de arbeidsproductiviteit per werkende. In westerse economieën daalt de jaarlijkse stijging van de arbeidsproductiviteit echter trendmatig. Zo raamt het CPB deze op gemiddeld 0,8 procent tot 2025, terwijl het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar 1,1 procent was.

Maar er is winst te boeken. Door te investeren in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling (R&D), infrastructuur, digitale en technologische innovatie, en leven lang leren. Waarna arbeid, kapitaal en technologie gecombineerd meer produceren. Het is duidelijk waar het overheidsbeleid zich op moet richten. Daarom hopen we zo op een slimme aanwending van het komende Wobke-Wiebes-fonds.

Hoop doet leven, maar er is een probleem: veel hiervan is een proces van de lange adem. Zo heb je niet morgen een beter geschoolde beroepsbevolking. Daar gaan generaties overheen.

► Vergrijzing in Nederland:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.