Maandag 29 juni 2020HandicapNieuws

0

Meer dan 80 procent van de medewerkers in de zorg heeft het gevoel tijdens de coronacrisis overbelast te zijn.

‘Bij een tekort aan ic-plekken moeten, wanneer de overlevingskansen gelijk zijn, jongeren voorrang krijgen op ouderen’: 69 procent van de pollrespondenten is het daar niet mee eens.

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen.

Morgen behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Wij vragen om deze wet te toetsen aan het VN-verdrag Handicap.

Door de coronacrisis hebben goede doelen de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro minder binnengekregen, meldt het FD.

Patiënten met zware psychische problemen hebben niks aan de manier waarop de wachtlijsten in de ggz worden bestreden.

De nieuwe donorwet in gaat op 1 juli in. Wie niet laat vastleggen bij het Donorregister of hij of zij organen wil doneren of niet, wordt straks automatisch orgaandonor.

In de zoektocht naar een medicijn tegen het coronavirus is het eerste middel goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten.

Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis behandeld vanwege het gebruik van lachgas.

Rotterdam komt met een nieuwe aanpak om in een vroeg stadium een licht verstandelijke beperking (LVB) op te sporen bij onder meer dak- en thuislozen en gedetineerden.

Met je klacht naar de huisarts, die dan doorverwijst naar het ziekenhuis terwijl dat eigenlijk achteraf niet nodig blijkt; daar wordt niemand blij van.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd.

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.