Goedemiddag

Laatste 5 updates:

Maandag, 29. Juni 2020

ONDERWIJSRAAD SCHETST ROUTE NAAR INCLUSIEF ONDERWIJS

Bron: Ieder(in)

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van basis- en voortgezet onderwijs, hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd. Het advies wordt door Ieder(in) verwelkomd als een waardevolle bijdrage aan de beweging richting inclusief onderwijs die op gang begint te komen.

In het rapport ‘Steeds inclusiever’ schetst de Onderwijsraad eerst wat er volgens haar onder inclusief onderwijs moet worden verstaan. Het gaat om een combinatie van drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking.

Welkom voelen

Om inclusief onderwijs te realiseren is er daarnaast ook ondersteuning en toerusting nodig van medeleerlingen, docenten, schoolleiders en ouders. Dat draagt eraan bij, schrijft de raad, dat leerlingen met een beperking zich welkom voelen er zeker van kunnen zijn dat de school of opleiding de hele leerperiode voor hen klaarstaat.

Verschil met passend onderwijs

Inclusief onderwijs is dus iets anders dan het huidige passend onderwijs. Bij inclusief onderwijs staan uiteindelijk alle scholen klaar voor leerlingen met een beperking en ze bieden allemaal op zijn minst lichte ondersteuning. Bij passend onderwijs varieert dat per school. Verder zijn thuisnabij – naar school gaan in de buurt – en gezamenlijk onderwijs onlosmakelijk met inclusief onderwijs verbonden. Voor het passend onderwijs zijn ‘thuisnabij’ en ‘gezamenlijk’ geen expliciet doelen.

De Raad schetst vervolgens wat er moet gebeuren om tot (meer) inclusief onderwijs te komen.

Om ervoor te zorgen dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking, moet er een landelijke norm worden ontwikkeld voor de lichte ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs. Dat gebeurt door professionals uit de praktijk samen met wetenschappelijke experts. De norm wordt wettelijk vastgelegd en de overheid stimuleert dat de norm, als het mogelijk is, wordt verhoogd. De huidige samenwerkingsverbanden houden ook nog een rol: zij helpen scholen bij het organiseren van zwaardere en complexere ondersteuning.

Speciaal en regulier meer bij elkaar

De raad adviseert schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de overheid om speciaal en regulier dichter bij elkaar te brengen. “Door beide schoolsoorten op één locatie onder te brengen kunnen mengvormen ontstaan en wordt thuisnabij en gezamenlijk onderwijs ook mogelijk voor leerlingen die zwaardere ondersteuning en toerusting nodig hebben. Bovendien kunnen faciliteiten en expertise worden gedeeld.” Om de expertise op scholen verder te vergroten moet inclusief onderwijs nadrukkelijk een plek krijgen in de lesstof van lerarenopleidingen en nascholingsprogramma’s.

Standpunt Ieder(in)

Ieder(in) is blij met het de aandacht van de Onderwijsraad voor inclusief onderwijs en het advies dat is uitgebracht. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen dichtbij huis en met elkaar naar school kunnen. Cognitieve ontwikkeling moet voor iedereen hand in hand kunnen gaan met sociale ontwikkeling. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat speciaal en regulier onderwijs naar elkaar toegroeien. Daarnaast zijn we het er helemaal mee eens dat lang wachten niet nodig is. Met de eerste stappen richting inclusief onderwijs kan morgen worden gestart.

Wat we nog missen in het advies van de Onderwijsraad is expliciete aandacht voor keuzevrijheid van ouders en kinderen. Inclusief onderwijs moet niet alleen nabij, maar ook in voldoende variatie en verscheidenheid beschikbaar zijn. Met behulp van een gelijkwaardige betrokkenheid van ouders is het volgens Ieder(in) goed mogelijk om daarvoor werkbare oplossingen te vinden.

Een tweede punt dat meer aandacht kan krijgen is de meerwaarde van inclusief onderwijs voor alle kinderen. Andere manieren van lesgeven, meer oog voor diversiteit en meer mogelijkheden tot maatwerk zijn in onze ogen waardevol voor iedereen op school.

Nu is de minister aan zet

Ieder(in) is blij met het advies van de Onderwijsraad. Wij kijken nu uit naar de visie van de minister op inclusief onderwijs en de voorstellen om deze visie in de praktijk te brengen.

► Op weg naar inclusief onderwijs:

DEEL DIT ARTIKEL VIA SOCIAL MEDIA:

UPDATE | MAANDAG 29 JUNI 2020:

 • Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel. Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel.
 • Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee. Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee.
 • Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau. Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau.
 • Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting. Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting.
 • Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet. Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet.
 • Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis. Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis.
 • Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp. Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp.
 • Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen. Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen.
 • Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd. Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd.
 • 64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas. 64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas.
 • Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen. Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen.
 • Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis. Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis.
 • Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs. Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs.
 • Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli. Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli.
 • Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril? Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril?
 • HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening? HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

UPDATE | MAANDAG 29 JUNI 2020:

Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel.

Coronacrisis was traumatisch voor kwart van zorgpersoneel.

Meer dan 80 procent van de medewerkers in de zorg heeft het gevoel tijdens de coronacrisis overbelast te zijn.

Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee.

Jongeren voorrang op de ic? 69% vindt dat geen goed idee.

'Bij een tekort aan ic-plekken moeten, wanneer de overlevingskansen gelijk zijn, jongeren voorrang krijgen op ouderen': 69 procent van de pollrespondenten is het daar niet mee eens.

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau.

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau.

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie.

Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting.

Erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ voor mbo: een stap in de goede richting.

Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen.

Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet.

Eerste Kamer: reflectie op wijziging Mediawet.

Morgen behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Wij vragen om deze wet te toetsen aan het VN-verdrag Handicap.

Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis.

Goede doelen lopen tientallen miljoenen mis.

Door de coronacrisis hebben goede doelen de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro minder binnengekregen, meldt het FD.

Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp.

Zware psychische patiënt wacht nog te lang op hulp.

Patiënten met zware psychische problemen hebben niks aan de manier waarop de wachtlijsten in de ggz worden bestreden.

Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen.

Helft Nederlanders nog niet geregistreerd in het Donorregister: 7 redenen.

De nieuwe donorwet in gaat op 1 juli in. Wie niet laat vastleggen bij het Donorregister of hij of zij organen wil doneren of niet, wordt straks automatisch orgaandonor.

Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd.

Eerste medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten goedgekeurd.

In de zoektocht naar een medicijn tegen het coronavirus is het eerste middel goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten.

64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas.

64 mensen met (gedeeltelijke) dwarslaesie door gebruik van lachgas.

Zeker 64 jongeren zijn de afgelopen twee jaar met een gedeeltelijke dwarslaesie in het ziekenhuis behandeld vanwege het gebruik van lachgas.

Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen.

Rotterdam gaat op verstandelijke beperking screenen.

Rotterdam komt met een nieuwe aanpak om in een vroeg stadium een licht verstandelijke beperking (LVB) op te sporen bij onder meer dak- en thuislozen en gedetineerden.

Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis.

Patiënt tot 30% minder vaak onnodig naar ziekenhuis.

Met je klacht naar de huisarts, die dan doorverwijst naar het ziekenhuis terwijl dat eigenlijk achteraf niet nodig blijkt; daar wordt niemand blij van.

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs.

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs.

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd.

Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli.

Dit zijn de veranderingen aan de coronaregels per 1 juli.

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril?

Waar moet u op letten bij het uitkiezen van een zonnebril?

Onze ogen worden elke dag blootgesteld aan licht, uv-licht. Dat uv-straling niet goed is voor de huid, is inmiddels bekend.

HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

HN-INFOpunt: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn ziekenhuisrekening?

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.

LAATSTE 5 UPDATES:

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.