Laatste 5 updates:

Vrijdag, 14. Februari 2020

Bron: Cedris.

Uitschrijving uit

doelgroepregister banenafspraak.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen mensen bij UWV vragen om uit het doelgroepregister te worden uitgeschreven.

Wie is opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak blijft daar in principe tot de AOW-leeftijd in staan. De arbeidsplaats telt mee voor de banenafspraak en komt in aanmerking voor de no-risk polis en andere ondersteuning.

Mensen blijven sinds 2018 in het doelgroepregister staan, ook al is de grondslag daarvan intussen vervallen. Dit houdt verband met het vervallen vaan de zogenaamde T+2-regel.

Zelf uitschrijven.

De registratie blijft dus in principe gelden voor iedereen in het doelgroepregister. Wel kunnen werknemers sinds kort vragen uit het doelgroepregister verwijderd te worden. Gebleken is dat werknemers inschrijving in het doelgroepregister soms als stigmatiserend ervaren, en dat die doorgroei in een baan of kans op een nieuwe baan juist belemmert.

De beoordeling.

De mogelijkheid tot uitschrijving uit het doelgroepregister is eind 2019 in het Staatsblad bekend gemaakt. De toelichting maakt duidelijk op grond waarvan UWV de verzoeken beoordeelt.

Het UWV kijkt bij een aanvraag allereerst of iemand inderdaad niet meer voldoet aan de grondslag voor de doelgroep banenafspraak. UWV sluit op haar website verder situaties uit, waarin de aanvrager nog (jobcoach)ondersteuning ontvangt vanuit de gemeente of UWV.

Bij een positieve beoordeling, kunnen mensen uit het register verwijderd worden en telt hun baan niet langer mee voor de banenafspraak/het quotum. Om technische redenen gebeurt dit op zijn vroegst 1 januari 2021.

Risico’s voor de werkgever.

De uitschrijving heeft ook gevolgen voor werkgevers en uitvoerders. De plek telt niet langer mee voor de banenafspraak. Bovendien komen regelingen zoals de no-risk en loonkostensubsidie te vervallen.

Cedris wijst op het belang van zorgvuldigheid rond deze verzoeken. We kunnen er niet altijd vanuit gaan dat de uitschrijving in goed overleg tussen werknemer en werkgever gebeurt. Dit vraagt om duidelijke voorlichting over deze nieuwe optie en de eventuele gevolgen ervan.

Dit geldt ook voor de afhandeling van de verzoeken. UWV stuurt een beschikking aan de aanvragende werknemer. Voor de werkgever is het echter ook belangrijk het te weten wanneer een medewerker niet meer in het doelgroepregister staat. Werkgevers beschouwen voorzieningen – begeleiding, loonkostensubsidie en de no-risk – als onmisbaar om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Voor een groot deel van deze groep blijven, ondanks het vervallen van de formele grondslag voor de doelgroep banenafspraak, veelal begeleiding en ondersteuning nodig om duurzaam aan de slag te blijven.

► Wat is het doelgroepregister?

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedenacht

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

(©) 2020 - Handicap Nationaal

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.