06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl
Vrijdag, 15. November 2019

Minister wil jeugd-ggz versterken.

Bron: Redactie/GGZ Nederland.

Minister De Jonge (VWS) stuurde deze week zijn beleidsreactie naar de Tweede Kamer op het onderzoek naar de jeugd-ggz. Ook werd het advies openbaar van de Stuurgroep K-EET, over de landelijke aanpak van eetstoornissen. Maandag 18 november a.s. debatteert de Tweede Kamer over het jeugddeel van de begrotingen van VWS en J&V.

GGZ Nederland verwelkomt de beleidsreactie van de minister op het onderzoek ‘De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen’. Begin september schreef GGZ Nederland samen met negen andere organisaties een reactie op dat onderzoek. De nu bekendgemaakte beleidsreactie van de minister sluit aan bij de punten waarvoor de veldpartijen in september aandacht vroegen.

Toegankelijkheid jeugd-ggz via POH-ggz jeugd.

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat jeugd-ggz-expertise goed toegankelijk en beschikbaar is door onder meer de inzet van de POH-ggz jeugd. Als vertegenwoordiger van de jeugd-ggz levert GGZ Nederland graag een inhoudelijke bijdrage voor de samenwerkingsagenda tussen gemeenten en verzekeraars. De Jonge heeft toegezegd de functie van de POH-ggz jeugd daar te zullen agenderen.

Aandacht voor ernstige psychiatrische problematiek.

In de beleidsreactie is ook veel aandacht voor de weinig voorkomende specialistische zorg voor kinderen met ernstige psychiatrische problematiek en comorbiditeit. Het advies van de Stuurgroep K-EET, waarin zowel professionals als ervaringsdeskundigen zijn vertegenwoordigd, laat zien dat een stevige impuls nodig is om de keten van de zorg voor kinderen met eetstoornissen te verbeteren. De minister steunt de verbetervoorstellen.

Behandeling van anorexia wordt vaak als voorbeeld genoemd van ernstige psychiatrische problematiek. Wij zien ook andere vormen van weinig voorkomende, ernstige psychiatrische problematiek en jeugdzorg die kwetsbaar en cruciaal zijn. Dat zijn onder meer jeugdverslaving, complex trauma, suïcidaliteit, complexe persoonlijkheidsproblematiek en gesloten jeugdzorg. Het geldt eveneens voor de acute ggz en de Wet verplichte ggz, waarmee ook jongeren in aanraking komen. Ook voor deze kwetsbare functies is aandacht nodig.

Zorgen over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz en wachttijden.

In de Kamerbrief komt de verschraling van de veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz niet aan de orde, evenmin als de wachttijden voor behandeling. De vorige week aangekondigde wijzigingen in het jeugdstelsel kunnen bijdragen aan een oplossing daarvoor. GGZ Nederland deelt haar visie en expertise daarom graag om de vraag te beantwoorden hoe het jeugdzorglandschap er op lokaal, (boven)regionaal en landelijk niveau uit moet zien. De inrichting van de regionale expertisecentra specialistische jeugdhulp is daar een onderdeel van.

Onvoldoende informatie beschikbaar.

Om de behandeling in de jeugd-ggz te blijven ontwikkelen zijn feiten en cijfers over kwaliteit, omvang en doelmatigheid noodzakelijk. GGZ Nederland deelt de conclusie van de minister dat deze informatie onvoldoende beschikbaar is. De sector is graag bereid mee te denken over de mogelijkheden, ook nadrukkelijk om een nog hogere administratieve lastendruk te voorkomen.

► Werken bij de Jeugd GGZ:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.