06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Vrijdag, 17. Januari 2020

Bron: Cedris.

Aanvraag subsidieregeling ‘flexibel

beroepsonderwijs derde leerweg’.

Met de subsidieregeling ‘flexibel beroepsonderwijs derde leerweg’ stelt het kabinet de komende vier jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van flexibele opleidingstrajecten in het mbo voor werkzoekenden en werkenden. Daarbij wordt actief samenwerking gezocht met werkgevers, gemeenten, UWV en andere relevante partners in de arbeidsmarktregio. De aanvraagronde van januari 2020 is van start gegaan.

Waarom deze subsidieregeling?

Met deze subsidieregeling wil het kabinet stimuleren dat het mbo inspeelt op de behoeften van werkenden en werkzoekenden om (relevante delen van) een mbo-opleiding te volgen. Het gaat om nieuwe vormen van beroepsopleidingen in de zogenoemde ‘derde leerweg’. Deze derde leerweg financiert het ministerie van OCW niet. Er is geen recht op studiefinanciering voor dit flexibele onderwijs. Er is echter ook geen wettelijke studieduur waardoor een werkende of werkzoekende flexibel die delen kan volgen die relevant zijn voor zijn arbeidsmarktpositie.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Het kabinet wil samenwerking tussen publieke en private mbo-instellingen in de arbeidsmarktregio tot stand brengen. Die samenwerking leidt tot een flexibeler en innovatiever opleidingsaanbod is de verwachting. Het is daarmee een vereiste dat er een samenwerkingsverband is van minimaal één publieke en één private mbo-instelling. Een andere vereiste is dat het ontwikkelen van het onderwijsprogramma wordt afgestemd met werkgevers, gemeenten, UWV en/of andere relevante partijen in de arbeidsmarktregio.

De subsidie kan verleend worden voor:

De startsubsidie: het ontwikkelen en vormen van de samenwerking en afstemming (per aanvraag € 10.000).

De ontwikkelsubsidie: het ontwikkelen van een flexibel onderwijsprogramma voor werkenden en werkzoekenden in afstemming met relevante partijen in de arbeidsmarktregio (per aanvraag tussen de € 125.000 en € 500.000,–).

Er is een jaarlijks plafond ingesteld voor de subsidieregeling. In beide gevallen vraagt het mbo de subsidie aan. Een panel van experts vanuit het onderwijsveld en het werk- en inkomensveld boordeelt de aanvragen voor ontwikkelsubsidies. Vanuit het werk- en inkomensveld is Gerrie van Sunder (directeur Werkbedrijf Lucrato en bestuurslid Cedris) panellid.

Wat is de rol van arbeidsmarktpartijen?

Relevante arbeidsmarktpartijen, zoals werkgevers, gemeenten, sociaal werkbedrijven en UWV kunnen bij de regionaal actieve mbo-instellingen informeren wat de mogelijkheden zijn om een beter passend, flexibel aanbod te ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt.

Kijk  hier voor meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

► Flexibel Studeren, hoe werkt dat precies?

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemorgen

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.