06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Vrijdag, 20. September 2019

Financiën jeugdzorg grootste bottleneck.

De financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg is de grootste bottleneck bij gemeenten, op afstand gevolgd door de Wmo. Dat blijkt uit het eerste bericht van de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein.

Er is bij gemeenten veel animo om de financiën in het sociaal domein door te laten lichten. Ruim vijftig gemeenten hebben zich bij gemeentekoepel VNG gemeld om aan een traject deel te nemen. Tot het einde van het jaar kunnen tien gemeenten het hele visitatietraject doorlopen. Mogelijk dat de commissie tot juni volgend jaar aan de slag blijft, zo meldt de VNG.

Knelpunten.

De eerste vijf visitatietrajecten lopen momenteel, en samen met de informatie vanuit alle aanmeldingen en de daaropvolgende oriënterende gesprekken is de commissie nu met een eerste aantal hoofdbevindingen gekomen. Daaruit blijkt onder meer dat jeugdzorg de grootste financiële knelpunten oplevert. Een vroegtijdige start met de transformatie biedt geen garantie voor grip op de uitgaven en een afname van de tekorten, constateert de commissie verder. Veel gemeenten hebben maatregelen genomen om de kosten in de hand te houden, maar zien daarvan nog te weinig resultaat.

Beteugelen.

Gemeenten hebben weinig grip op de toegang tot zorg. Dit komt onder meer door de autonome positie van verwijzers zoals huisartsen, maar ook door de werkdruk bij de gemeentelijke toegang. Een goede samenwerking met huisartsen helpt wel de uitgaven iets te beteugelen. Een ander probleem waar gemeenten tegenaan lopen, is dat trajecten vaak lager duren dan voorzien, én dat de geboden hulp gedurende het traject wordt geïntensiveerd. Gemeenten die zicht hebben op de trajectduur kijken naar de oorzaak van die verlenging en spreken de aanbieders daar ook op aan. Gemeenten stellen zich daarbij zakelijker op naar aanbieders.

Verschraling.

De lokale basisinfrastructuur zoals het welzijnswerk staat in sommige gemeenten vanwege oplopende tekorten onder druk. De commissie waarschuwt voor verschraling. Ook verdwijnt daarmee de mogelijkheid om (dure) tweedelijnszorg via die basisinfrastructuur af te vangen. De druk op professionele ondersteuning neemt dan mogelijkerwijs weer toe.

Monitor.

Regionale samenwerking is een must, maar deels ook een last, zo blijkt verder. Schaalgrootte is nodig om als gemeente(n) met vooral grote aanbieders het gesprek te kunnen voeren. Aan de andere kant kan de besluitvorming trager verlopen en kan sprake zijn van tegengestelde uitgangspunten. Gemeenten zijn daarnaast niet allemaal in staat data te ontsluiten en die te gebruiken voor de opbouw van een monitor of dashboard. Gemeenten vinden vaak het wiel zelf uit, waardoor afzonderlijk kosten voor de ontwikkeling van instrumenten worden gemaakt. Er is nog geen model-monitor die gemeenten kunnen inzetten.

Belangrijkste doel van de visitatiecommissie is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn.

► Gemeente kan kosten jeugdzorg niet meer aan:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemorgen

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief september

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.