06 - 123 90 746 info@handicapnationaal.nl

Laatste 5 updates:

Vrijdag, 6. December 2019

Bron: Cedris.

Initiatiefnota ‘ondernemen met een maatschappelijke missie’.

Maandag overlegde de Tweede Kamer over de initiatiefnota ‘ondernemen met een maatschappelijke missie’. Initiatiefnemer hiervoor is Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Doel van de initiatiefnota is om sociale ondernemingen beter in beeld te brengen voor potentiële opdrachtgevers en om hen erkenning te geven voor hun

Een concreet voorstel is om ondernemingen die voldoen aan de Code Sociale Ondernemingen, de mogelijkheid van een aparte rechtsvorm te geven: de Besloten Vennootschap maatschappelijk (BVm). Eppo Bruins pleit voor het juridisch verankeren van deze Code Sociale Ondernemingen.

Kamerbrief VNO-NCW, MKB Nederland en Cedris.

Ter voorbereiding op het overleg stuurde Cedris samen met VNO-NCW en MKB Nederland een brief aan de Tweede Kamer. Daarin bepleiten we:

Een scherpere afbakening van het begrip. Een sociale onderneming geeft in de bedrijfsvoering of in het productieproces extra aandacht aan people én planet op een ambitieniveau dat de wettelijke eisen overstijgt. Een sociale onderneming kan dus niet alléén gericht zijn op people of alléén op planet.

Een aanpak die geen onnodige bureaucratie veroorzaakt, die geen enkel bedrijf bij voorbaat uitsluit (ook sociale werkbedrijven moeten kunnen kwalificeren) en die bedrijven uitnodigt om tot meetbare resultaten te komen

Vooralsnog af te zien van een aparte rechtsvorm. We kunnen inzetten op een betere registratie via bestaande (private) registratiesystemen en keurmerken, zoals het PSO-keurmerk dat het inclusief werkgeverschap in beeld brengt.

Nut en noodzaak aparte rechtsvorm.

Alle bij de bijeenkomst aanwezige politieke fracties juichen het stimuleren van sociaal ondernemen toe. Daarnaast leven bij de meeste fracties ook veel vragen over nut en noodzaak van een aparte rechtsvorm. Ook de Code Sociale Ondernemingen zelf riep vragen op. GroenLinks bleek als enige fractie groot voorstander van het voorstel. De VVD was het meest terughoudend en pleitte vooral voor het wegnemen van belemmeringen voor alle ondernemers om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Een aantal fracties benadrukte de behoefte aan duidelijke criteria om te bepalen of er sprake is van een sociale onderneming. Het CDA vindt dat familiebedrijven en sociale werkbedrijven niet uitgesloten mogen worden als er een aparte rechtsvorm komt voor sociale ondernemingen. Ook vinden ze het wenselijk dat ondernemingen die investeren in de lokale gemeenschap zich kunnen kwalificeren. Denk daarbij aan de supermarkt die de plaatselijke voetbalvereniging sponsort.

Ingediende moties.

Een motie van CDA en ChristenUnie vraagt de regering om ‘een eventuele BVm of een wettelijke status anderszins’ zo in te richten dat deze publiek-private samenwerking niet in de weg zal staan.

De PvdA merkte op dat een sociale onderneming én groen én inclusief hoort te zijn. Alleen een keuze voor duurzaamheid is dus niet voldoende. De onderneming moet ook verantwoordelijkheid nemen in het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. In een motie roept de PvdA de regering op te onderzoeken hoe sociale ondernemingen beter in aanmerking kunnen komen voor het toekennen van overheidsopdrachten en hoe zij toegang kunnen krijgen tot publiek investeringskapitaal. De PvdA en de ChristenUnie vragen daarnaast om ervoor te zorgen dat sociale ondernemingen een plek krijgen in het nieuwe ESF-programma 2021-2027.

De ChristenUnie vroeg aan staatssecretaris Mona Keijzer welke mogelijkheden de huidige wettelijke kaders al bieden om sociaal ondernemen te stimuleren. Daarnaast vroegen ze aandacht voor het meten van impact door sociale ondernemingen. Samen met GroenLinks en PvdA diende de CU een motie in met het verzoek te verkennen hoe we de maatschappelijke impact van sociale ondernemingen beter inzichtelijk kunnen maken. Ook vragen ze de huidige handleiding (het Impactpad) dat onder kabinet-Rutte II is geformuleerd verder te ontwikkelen. Volgende week dinsdag, 10 december, wordt er over de moties gestemd.

Nader onderzoek.

Initiatiefnemer Eppo Bruins reageerde op de vele vragen. Hij wees allereerst op het doel dat hij beoogt, namelijk een proces op gang brengen om te bepalen hoe een BV met een maatschappelijke missie er uit moet zien en het formuleren van een Code waarop de BVm moet rusten. Via expertsessies wil hij verder doordenken over de wenselijke criteria om te bepalen of er sprake is van een sociale onderneming. Het ligt in de lijn van de verwachting dat ook Cedris hiervoor wordt uitgenodigd.

De staatssecretaris wil eerst nader onderzoek afwachten om te beoordelen of een aparte rechtsvorm nodig is. Ze laat momenteel in kaart brengen of ook de hantering van een keurmerk of certificering kan bijdragen een betere (h)erkenning van sociale ondernemingen. Daarnaast brengt ze alle bestaande instrumenten in kaart die kunnen bijdragen aan het stimuleren van sociaal ondernemen. Eind februari 2020 worden de resultaten hiervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Documenten:

Kamerbrief VNO-NCW, MKB en Cedris PDF-bestand • 1 MB

► De opkomst van maatschappelijk- en sociaal ondernemen:

Meer nieuws vandaag:

Updates afgelopen week:

Goedemiddag

HN heeft de ANBI-status:

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-NIEUWSbrief

website security

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.