Woensdag 15 juli 2020HandicapNieuws

0

Sie verwenden einen veralteten Browser, der nicht in der Lage ist, Video-Clips wiederzugeben.

         

13 JULI

14 JULI

15 JULI

16 JULI

10 JULI

Het is 4 jaar gelden dat het VN-verdrag Handicap is getekend. Ook door Nederland. In het verdrag staat dat landen moeten werken om de positie van gehandicapten te verbeteren.

Bij de 80 testlocaties van de GGD’en hebben zich de afgelopen week ruim 75.500 mensen laten testen op het coronavirus.

Het aantal rokers tussen de 20 en 24 jaar oud blijft onverminderd hoog, blijkt uit cijfers van het RIVM en CBS.

De zorg voor (ex-)coronapatiënten moet voorlopig ruimer vergoed worden vanuit de basisverzekering, adviseert het Zorginstituut.

We mogen weer op vakantie, maar wat als je besmet raakt met het coronavirus in het buitenland?

Het kabinet heeft het aangepaste voorstel voor de coronawet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet, die eigenlijk op 1 juli had moeten ingaan.

Gepensioneerden dreigen definitief een derde van hun pensioen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt.

Uit een verkennend onderzoek blijkt dat zogenoemde klinische postmortem radiologie nog niet op structurele basis wordt toegepast in Nederlandse ziekenhuizen.

Het Groningse universitaire ziekenhuis UMCG start samen met de Universiteit van Twente een onderzoek naar aerosolen bij besmette mensen.

Sinds oktober 2019 is het aantal mensen dat meedoet aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vervijfvoudigd. Op 31 oktober 2019 telde de GLI nog 1.377 deelnemers.

Voor of toch juist na het ontbijt, in de middag of voor het avondeten. Maakt het voor je gezondheid uit op welk moment je sport?

In opdracht van Koninklijke Visio, hebben studenten van de NHL Stenden opleiding Health Innovation meerdere prototypes van de BelevenisBox ontwikkeld.

De coronapandemie en de genomen maatregelen, zoals sociale isolatie, hebben bij veel mensen geleid tot angst en zorgen.

Een internationaal consortium onder leiding van ATRO Medical, een spin-off van Radboudumc en DSM, ontvangt € 800.000 Europese financiering voor een innovatie gericht op patiënten met knie-artrose.

Mensen die op jonge leeftijd een trauma meemaakten, verwaarloosd werden of opgroeiden in een disfunctioneel gezin hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten.

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.