Woensdag 8 juli 2020HandicapNieuws

0

Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden patiënten van de huisartsenpost (HAP) veel vaker telefonisch geholpen.

Het toedienen van bloedplasma met antistoffen leidt in veel gevallen waarschijnlijk niet tot sneller herstel van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Dat de coronacrisis een enorme impact op onze economie en maatschappij heeft was al bekend. Maar de coronacrisis kan ook voor psychische problemen zorgen.

Vorige week is het concept handreiking Kindzorg verschenen. Het is opgesteld door V&VN.

​​​​​​​Een werkneemster van een Amsterdams hotel is op staande voet ontslagen omdat zij deed alsof zij ziek was.

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk.

Het Dorp in Arnhem gaat op de schop. Was de woonvoorziening in de jaren ’60 van de vorige eeuw een grote stap voor mensen met een beperking.

Er is nieuwe hoop voor patiënten die kampen met zware epilepsie-aanvallen.

Uiteenlopende cliëntgroepen zijn aangewezen op de gehandicaptenzorg.

Wat verwachten we van zorgbestuurders en interne toezichthouders op het gebied van kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg?

Ook bij RTV Oost aandacht voor de gevolgen van de anderhalvemeter-samenleving voor mensen met een beperking en een interview met een woordvoerder van Ieder(in).

Een internationale groep wetenschappers heeft een urinetest ontwikkeld die niet alleen de kwaliteit van je eetgewoonten vaststelt.

Voor verpleegkundigen die voor de BIG- herregistratie niet voldoen aan de werkervaringseis bestaat de mogelijkheid zich te laten herregistreren.

De BIG-registratie is een belangrijke erkenning voor deze nieuwe beroepsgroep.

Wat een leerwerkplek bij Bartiméus je allemaal te bieden heeft, heeft deze groep studenten de afgelopen jaren ervaren.

De deskundigen van ons HN-INFOpunt geven iedere dag antwoord op een gestelde vraag.