STEUN HNHandicapNieuws

0

Handicap Nationaal is een organisatie die 101% op vrijwilligers draait. Maar dat betekent niet dat zij geen kosten heeft. Om onze gehele nieuws- en informatievoorziening te kunnen voortzetten is toch financiële ondersteuning noodzakelijk.

De opzet van Handicap Nationaal was vanaf de oprichting (2010) om een organisatie te zijn zonder veel facilitaire kosten (kantoor, vastgoed, personeelskosten, bestuurskosten e.d.). Een organisatie die écht op vrijwilligers steunt en een organisatie die haar vrijwilligers écht steunt.

Aangezien onze stichting geen subsidie van het Rijk, provincie of gemeente ontvangt, zijn we geheel aangewezen op sponsors, donateurs en giften.

Handicap Nationaal draagt de ANBI-status:

Klik hier voor info, zoals Statuten en (financiële) jaarverslagen.

Of stort uw gift/bijdrage op:

IBAN: NL09RABO0158802764

t.n.v. Handicap Nationaal