Patiënten in beide groepen hadden een beperkt aantal helper-T-cellen

0

In een ander rapport van de Transfusion Safety Study werden geen gevallen van aids-gerelateerde ziekten gerapporteerd onder 402 hiv-negatieve hemofiliepatiënten die therapie met stollingsfactoren ondergingen.

In een groep die werd waargenomen in het Verenigd Koninkrijk, matchten de onderzoekers 17 hiv-positieve hemofiliepatiënten met 17 hiv-negatieve hemofiliepatiënten met betrekking tot het gebruik van stollingsfactoren over een periode van 10 jaar.

  • Tijdens deze periode deden zich 16 AIDS-gerelateerde klinische voorvallen voor bij 9 patiënten, allemaal HIV-positief.
  • Bij de groep hiv-negatieve patiënten werden geen aids-gerelateerde pathologieën geregistreerd.
  • Bij elk paar patiënten was het gemiddelde aantal T-helperlymfocyten tijdens de follow-upperiode gemiddeld minder dan 500 cellen/µl bij de HIV-positieve patiënt.

Onder hemofiliepatiënten die geïnfecteerd waren met HIV, ontdekten de onderzoekers van de Transfusion Safety Study dat noch de zuiverheid, noch de hoeveelheid factor VIII die tijdens de therapie werd toegediend, negatieve gevolgen had voor het aantal T-helperlymfocyten.

Evenzo vond de Multicenter Hemofilie Cohort-studie geen verband tussen de cumulatieve dosis plasmaconcentraat en de incidentie van aids bij hemofiliepatiënten die besmet waren met hiv.

De verspreiding van aids roept de vraag op of hiv de oorzaak van de ziekte is

De incidentie van virussen verandert niet naargelang het geslacht, maar slechts een klein percentage van de AIDS-gevallen betreft het vrouwelijk geslacht

  • De verspreiding van AIDS-gevallen, zowel in de Verenigde Staten als in de rest van de wereld, weerspiegelt onvermijdelijk de verspreiding van HIV onder de bevolking.
  • In de Verenigde Staten heeft hiv zijn intrede gedaan bij groepen injecteerbare drugsgebruikers (meestal mannen) en homoseksuele mannen.

De verspreiding van aids roept de vraag op of hiv de oorzaak van de ziekte is

HIV wordt voornamelijk verspreid door onbeschermde geslachtsgemeenschap, door het uitwisselen van geïnfecteerde spuiten of door kruisbesmetting van de medicijnoplossing en geïnfecteerd bloed tijdens de injectie.

Deze gedragingen zijn ongelijk verdeeld naar geslacht: mannen gebruiken meer injecteerbare drugs dan vrouwen en vertonen over het algemeen meer risicovol seksueel gedrag, bijvoorbeeld bij onbeschermde anale omgang.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste AIDS-gevallen in de Verenigde Staten zich onder mannen hebben voorgedaan.

In de Verenigde Staten hebben vrouwen echter steeds meer gevallen van hiv-infectie, die meestal optreedt door het uitwisselen van besmette spuiten of door geslachtsgemeenschap met een hiv-positieve man.

De CDC schat dat in 1998 30% van de nieuwe hiv-infecties plaatsvond onder de vrouwelijke bevolking. Naast de toename van het aantal vrouwen met hiv, is ook het aantal vrouwen met aids toegenomen. Ongeveer 23 procent van de AIDS-gevallen bij de Amerikaanse volwassen/adolescente bevolking die in 1998 aan de CDC werd gemeld, deed zich voor bij de vrouwelijke bevolking. In 1998 was aids de vijfde doodsoorzaak onder de vrouwelijke bevolking tussen 25 en 44 jaar en de derde doodsoorzaak onder Afro-Amerikaanse vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in