Donderdag 17 maart 2011

0

leesvoor2-3580451

bron: Redactioneel/DigiD.door: Ton van Vugt.Nederlanders kunnen met hun DigiD steeds meer zaken met de overheid op internet regelen. Soms helpt een ander hen daarbij. Een DigiD is net zo persoonlijk als de pincode van een bankpas. Om die reden is het van belang deze niet te delen met anderen. Daarom is er nu DigiD Machtigen. Hiermee kunnen burgers vastleggen wie er helpt. De Belastingdienst is als eerste organisatie gestart met DigiD Machtigen. Het voordeel voor de belastingplichtige is dat hij zijn DigiD privé kan houden, terwijl de gemachtigde persoon via DigiD Machtigen met zijn eigen DigiD de belastingaangifte voor hem kan doen.Een DigiD machtiging is een digitale machtiging die kan worden gebruikt om een ander bepaalde zaken met de overheid namens jou te laten regelen. Hiermee laat je de overheid weten dat een ander toestemming heeft om bepaalde gegevens in te zien of een aanvraag te doen. Deze persoon heeft via DigiD Machtigen alleen toegang tot de informatie die nodig is voor het afhandelen van een dienst. De Belastingdienst is als eerste organisatie aangesloten op DigiD Machtigen. Het machtigen is nu als proef inzetbaar voor de Aangifte Inkomstenbelasting 2010 en alleen burgers kunnen elkaar machtigen. In de toekomst zullen ook andere overheidsorganisaties de mogelijkheid van DigiD Machtigen bieden en kunnen burgers ook belastingadviseurs machtigen. De Belastingdienst heeft een machtigingscode voorgedrukt op de aangiftebrieven. Om een ander te machtigen geeft de belastingplichtige deze machtigingscode door aan de persoon die hij wil machtigen. De gemachtigde persoon kan vervolgens met deze machtigingscode en zijn eigen persoonlijke DigiD de belastingaangifte voor hem doen. Om DigiD Machtigen verder onder de aandacht te brengen, zijn vanaf vandaag advertenties op NS-stations te zien. Tegelijkertijd is een radiocampagne gestart, waarin DigiD gebruikers worden gewezen op het belang hun DigiD voor zichzelf te houden.

DigiD Machtigen is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld door Stichting ICTU en wordt inmiddels beheerd door Logius, dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DigiD en DigiD Machtigen dragen bij aan een compactere en efficiëntere overheid met minder administratieve lasten.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL:

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL:

Handicap Nationaal © donderdag 17 maart 2011.