Donderdag 17 maart 2011

0

leesvoor2-7397444

bron: Redactioneel/SP/Tweede Kamer.door: Ton van Vugt.SP-Kamerlid Manja Smits (foto) heeft tijdens het Vragenuur de noodklok geluid over de rampzalige positie waar leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen, en ouders in terecht dreigen te komen. Het kabinet bezuinigt 300 miljoen op speciaal onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs: ‘Ouders luiden nu de noodklok. Scholen geven aan dat na de zomervakantie geen ruimte meer is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, maar door de bezuinigingen kunnen ze ook niet op het speciaal onderwijs terecht. Het kabinet geeft deze kinderen op.’ Het idee achter het zogenaamde passend onderwijs is dat meer kinderen met een handicap of stoornis naar een gewone school gaan. Dit maakt het extra vreemd dat deze kinderen nu door scholen buiten de deur worden gehouden. ‘De doelstelling van het kabinet is meer kinderen in het regulier onderwijs. Dat is prima, maar onmogelijk te combineren met een bezuiniging op de begeleiding. Het is schrijnend dat juist zeer kwetsbare kinderen hiervan de dupe worden. Zij komen op de verkeerde plek terecht, krijgen te weinig zorg of komen zelfs thuis te zitten.’Minister van Bijsterveldt ontkende simpelweg dat er voor zorgleerlingen geen ruimte is in het regulier onderwijs. Smits: ‘De klachten van ouders komen nu al binnen. De minister kan gewoon niet waarmaken dat al deze leerlingen straks terecht kunnen bij reguliere scholen. Ik zou er dolblij mee zijn, maar dit is een sprookje.’

Tijdens de verkiezingscampagne is veel gesproken over de bezuiniging van 300 miljoen euro op kinderen met een handicap of stoornis. Ook waren op verschillende plekken in het land grote manifestaties tegen de afbraak van het speciaal onderwijs en de begeleiding van kinderen op regulier onderwijs.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL:

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL:

Handicap Nationaal © donderdag 17 maart 2011.