Donderdag 17 maart 2011

0
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.door: Ton van Vugt.De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen die sinds 2006 de WAO vervangt, heeft een enorme instroom. In 2010 steeg het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering met 21 procent naar 110.000. Die groei is meer dan het ministerie van Sociale Zaken verwachtte. Deels is de toename te wijten aan de economische crisis. En niet, zoals je op het eerste gezicht zou denken, omdat mensen daarvan in een depressie schieten. Maar werkgevers hebben minder plekken beschikbaar waar zieke werknemers langzaam in hun werk kunnen teruggroeien. Dat gebrek aan re-integratieplekken komt vooral bij de overheid en in de zorg voor. ‘Er is domweg minder tijd en geld voor zieken’, aldus Wessel Agterhof, woordvoerder van het UWV.

Meer ouderen en vrouwen.Andere aanwijsbare redenen zijn de toename van het aantal ouderen en vrouwen op de werkvloer. Hoe meer werkenden, hoe meer potentieel arbeidsongeschikten. Door de vergrijzing werken steeds meer ouderen, en die zijn snel geblesseerd. Bij vrouwen is de toename vooral in de zorgsector te zien: in fysieke belasting het vrouwelijk equivalent van de bouwsector.

Nieuwe regeling.Tenslotte, benadrukt Agterhof, betekent een nieuwe regeling altijd dat de instroom groter is dan de uitstroom. ‘We begonnen de WIA in 2006 vanuit nul. De WIA is veel strenger dan de WAO – daar zaten op een gegeven moment een miljoen mensen in, tegen 110.000 WIA-ers. Mensen die in de WIA instromen zijn al twee jaar ziek. Als ze worden goedgekeurd voor die uitkering, dan gaan wij er niet van uit dat ze heel snel weer aan het werk zijn. Daar doen we wel ons best voor, met aangepaste werkplekken. Maar dat duurt eventjes.’