0

leesvoor2-4097177


Beginselenwet AWBZ-zorg aangenomen.

bron: redactioneel/Zorgvisie/Rijksoverheid.door: Marlies van der Vloot.
Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de door staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten, voorgestelde Beginselenwet WARB-zorg.
De wet geeft AWBZ-cliënten een afdwingbaar recht op het maken van afspraken in hun zorgplan. Het is de bedoeling dat zowel de cliënt als de zorgverlener dankzij de wet makkelijker hardere afspraken maken. De wet moet het ook mogelijk maken voor cliënten om eerder aan de bel te trekken als afspraken niet worden nagekomen. Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging en bejegening zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Beginselenwet.De Beginselenwet AWBZ-zorg is een aanvulling op het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg. Dat wetsvoorstel is reeds in behandeling bij de Tweede Kamer. De uitgangspunten van de Beginselenwet vinden hun oorsprong in het regeer- en het gedoogakkoord.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

(of deel dit artikel via Social Media)

Handicap Nationaal © maandag 28 november 2011.