0
bron: Persbericht/

Zorgpremie.net

.door: Ton van Vugt.Gisteren maakte het kabinet de raming voor de zorgpremie van 2015 officieel bekend. Volgens deze raming zal de premie voor het basispakket zorgverzekering volgend jaar met zo’n 113 euro op jaarbasis stijgen. De raming van het kabinet blijkt echter geen goede graadmeter voor de uiteindelijk vastgestelde zorgpremie. Vergelijkingssite

Zorgpremie.net

onderzocht de gegevens rondom de totstandkoming van de zorgpremie van de afgelopen vijf jaar. Hieruit blijkt dat de zorgpremie van verzekeraar DSW, die traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de premie bekendmaakt, een betere graadmeter is.

Raming kabinet wijkt gemiddeld 4,5% af.Ieder jaar maakt het kabinet op Prinsjesdag de voorspelling van de gemiddelde zorgpremie voor het komende jaar bekend. De afgelopen vijf jaar week de raming gemiddeld 4,5% af van de daadwerkelijke zorgpremie van het betreffende jaar. Vorig jaar zat de raming voor 2014, met 128 euro verschil, zelfs 11,7% naast de uiteindelijke nominale zorgpremie.

Zorgpremie DSW blijft toch gelijk.Zorgverzekeraar DSW maakte vandaag wederom als eerste zorgverzekeraar de premie voor het komende jaar bekend. De premie van deze zorgverzekeraar blijft in 2015 echter gelijk, in tegenstelling tot de raming van het kabinet. Net als in 2014 komt de premie uit op 1140 euro per jaar.

De premie van DSW valt voor het derde jaar op rij lager uit dan de raming van het kabinet. De zorgverzekeraar verwacht dat de landelijke kosten in 2015 lager zullen zijn dan door het ministerie van Volksgezondheid is begroot.

Premie DSW is betere graadmeter.Uit de gegevens van de afgelopen vijf jaar blijkt ook dat de jaarlijkse premie van zorgverzekeraar DSW een veel betere voorspelling is voor de nominale zorgpremie van het komende jaar. De zorgpremie van DSW week de afgelopen vijf jaar gemiddeld maar 1,5% af van de uiteindelijke nominale premie van het betreffende jaar.

DSW verwacht problemen.Directeur Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW geeft aan in 2015 veel problemen in de zorg te verwachten. Volgens hem had het kabinet de hervormingen in de zorg nooit mogen doorvoeren.

“De prestatiebeschrijvingen voor de zorg die overgeheveld wordt naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en nu voor rekening van de zorgverzekeraar komt zijn erg vaag en daardoor zeer fraudegevoelig”, aldus Oomen. Bij de bekendmaking van de zorgpremie voor 2015 geeft de verzekeraar aan geen rekening gehouden te hebben met het hierdoor te verwachten verlies.

De gehele analyse, inclusief de gegevens van de afgelopen vijf jaar, staan op http://www.zorgpremie.net/home/zorgpremie-2015-raming-kabinet-onbetrouwbaar