0

leesvoor2-3005587

Uitzendbranche blijft zich inspannen voor gehandicapten.

bron: Redactioneel/Flexmarkt.nl.door: Ton van Vugt.
De ABU, het UWV en de vakbonden hebben afgesproken zich langer in te zetten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen.
Eerder werd in de cao voor vaste medewerkers vastgelegd dat partijen zich zouden inspannen om ten minste vijftig Wajongers te plaatsen of een leerwerktraject aan te bieden. Nu de cao is verlopen is gebleken dat de doelstelling niet is gehaald. Partijen hebben afgesproken de samenwerking onverkort voort te zetten.

Partijen zullen gezamenlijk zoeken naar aanvullende methoden om geschikte kandidaten te bereiken en de doelstelling te realiseren. Ook is afgesproken dat de doelgroep zal worden uitgebreid. Partijen gaan zich niet meer alleen inzetten voor jongeren met een beperking, maar voor alle werkzoekenden die als gevolg van een arbeidshandicap in een achterstandspositie verkeren.

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

(of deel dit artikel via Social Media)

Handicap Nationaal © vrijdag 25 november 2011.