Vrijdag 24 juni 2011

0
bron: Redactioneel/ANP.door: Marlies van der Vloot.De gemeente Goirle heeft landelijk gezien de meeste geregistreerde orgaandonoren: 33,2 procent van de inwoners vindt het oké als hun organen een tweede leven krijgen na hun dood.Woensdag werden de gegevens over donorregistratie per gemeente bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de inwoners van Brabant en Limburg van alle Nederlanders het meest bereid zijn hun organen af te staan na hun overlijden. De gemeente Goirle heeft ook de meeste registraties van alle Nederlandse gemeenten, dus ook mensen die hebben laten vastleggen dat ze geen orgaandonor willen zijn na hun dood. In totaal heeft 50,5 procent van de Goirlenaren zijn keuze over orgaandonatie laten vastleggen. Het gaat dan om het percentage geregistreerden in het Donorregister per 1000 inwoners van 15 jaar en ouder. Overigens voerde Goirle drie jaar geleden ook al de ranglijst met ‘ja-zeggers’ aan.

Alphen hoogste Brabantse plaats.Als niet wordt gekeken naar gemeente maar naar plaats, scoort Alphen in Brabant net iets hoger dan de plaats Goirle: in Alphen is 51,1 procent van de inwoners geregistreerd, en 33,8 procent is daadwerkelijk donor (tegen respectievelijk 51,0 procent en 33,5 procent voor de plaats Goirle). Over heel Nederland doet het Utrechtse Ossenwaard het het beste met 100 procent geregistreerd aantal inwoners en 80 procent donor. Let wel: in Ossenwaard wonen maar 5 mensen die 15 jaar of ouder zijn.

Aalburg is in Brabant de gemeente waar de meeste geregistreerde inwoners geen donor willen zijn, met 20,9 procent. Landelijk gezien kennen elf andere gemeentes relatief meer nee-zeggers, waarvan Gorinchem de meeste met 23,2 procent.

Acht bij eerste elf.In de top elf van gemeentes met hoogste percentage inwoners die hun keus hebben laten registreren, staan in totaal liefst acht Brabantse gemeentes. Naast Goirle zijn dat Oirschot, Dongen, Sint-Michielsgestel, Bladel, Geldrop-Mierden, Waalre en Eersel, afnemend in percentage van 49,5 tot 48 procent. Alleen het Limburgse Venray (tweede plaats met 49,5 procent) en Horst aan de Maas (achtste plaats) en het Noord-Hollandse Uitgeest (negende plaats) doorbreken de Brabantse hegemonie.

De gemeente die de meeste ja’s heeft ten opzichte van nee’s is het Noord-Hollandse Harenkarspel. Van alle inwoners die daar in het Donorregister staan, stemt 68 procent in met orgaandonatie.

Onduidelijkheid over oorzaken.Campagneleider Jeantine Reiger kan niet met zekerheid zeggen waarom Brabant en Limburg er zo uitschieten. Misschien is de sociale samenhang groter in deze provincies of heeft het overwegend katholieke geloof van de inwoners ermee te maken. “Het is wel bekend dat streng gelovigen, zowel christenen als moslims, zich minder laten registreren als donor.” Dat verklaart mogelijk waarom in het midden (Veluwe), noorden (Friesland) en in de Randstad veel minder mensen geregistreerd staan.

Katholieke kerk voorstander.Woordvoerder Michiel Savelsbergh van het bisdom Den Bosch, waar Goirle onder valt, zegt dat de katholieke kerk orgaandonatie “zeer wenselijk” vindt. Hij voegt daar aan toe dat “mensen wel de keus moeten hebben of ze donor willen zijn”. “Het is toe te juichen dat mensen door hun organen te doneren het leven van anderen redden.”

Savelsbergh vindt het moeilijk om een oorzaak te noemen voor het hoge aantal geregistreerde orgaandonoren in Brabant. “De Brabantse gemeenten op de lijst zijn middelgrote gemeenten. Daar is de sociale cohesie en het verantwoordelijkheidsgevoel groter dan in grotere plaatsen zoals Tilburg en Eindhoven. De katholieke kerk streeft sociale samenhang na, maar aangezien er ook in Brabant sprake is van ontkerkelijking durf ik niet een link te leggen met het katholieke geloof. Maar ik zou het niet vreemd vinden als er een verband bestaat tussen sociale cohesie en het hoge aantal orgaandonoren.”

Motiveren tot donorschap.Door de donorstand per gemeente bekend te maken, willen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij orgaandonatie en het ministerie van VWS mensen motiveren om te registreren of ze donor willen zijn. Dat kan op JaOfNee.nl. Daar is ook zichtbaar wat de donorstand per stad of dorp (niet gemeente) is.

5,5 miljoen mensen geregistreerd.In Nederland zijn 5,5 miljoen mensen geregistreerd in het donorregister, oftewel 41 procent. Van hen heeft bijna zestig procent laten vastleggen bereid te zijn na de dood organen of weefsels af te staan. Bijna dertig procent heeft aangegeven dit niet te willen. De overige tien procent laat die keuze over aan de nabestaanden.