0

leesvoor2-8488664

Begroting OCW: onvoldoende kansen voor zorgleerlingen.

bron: redactioneel/CG-raad/PlatformVG.
door: Marlies van der Vloot
.

Het kabinet zegt het onderwijs te sparen bij de bezuinigingen. Maar leerlingen die extra zorg nodig hebben op school worden extra hard getroffen. De bezuinigingen op passend onderwijs, het Persoonsgebonden budget en het leerlingenvervoer gaan ten koste van de kwaliteit van onderwijs aan zorgleerlingen.
De CG-Raad en het Platform VG roepen de Tweede Kamer per brief op om de bezuinigingen op passend onderwijs te voorkomen. Financiële ruimte hiervoor kan in de begroting worden gevonden in de prestatiebeloning voor leraren. Er is geen draagvlak in het onderwijs voor deze prestatiebeloning.

Vragen.De CG-Raad en Platform VG maken zich verder grote zorgen over de manier waarop het geld voor passend onderwijs straks verdeeld gaat worden. Vragen die rijzen: is er nog controle op de juiste verdeling? Wie zorgt ervoor dat er geen perverse prikkels in dit nieuwe systeem ontstaan, waarbij alles om geld draait?

De CG-Raad en Platform VG vragen de minister om een structurele monitor op het terrein van de kwaliteit, uitgaven en leerlingenaantallen van passend onderwijs. De begrotingsbehandeling Onderwijs vindt plaats op 29 en 30 november in de Tweede Kamer.

>> Lees de brief van de CG-Raad en Platform VG >>

0 Reactie

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

GEEF UW REACTIE OP DIT ARTIKEL! [klik hier]

(of deel dit artikel via Social Media)

Handicap Nationaal © woensdag 23 november 2011.